28.05.2015 – Výcvik s pěnou u vlakového nádraží podruhé

28.05.2015, 20:21 Cvičení a výcviky

Již více než rok uplynul od doby, kdy varnsdorfští dobrovolní hasiči poprvé prováděli výcvik se skutečnou hasební pěnou. Tento výcvik byl připravován jako potřebný objem základní teorie a vstupních znalostí hasičů, aby mohli následně provádět hasební zásah s pěnou.

Dalším mezníkem v rozvoji našich dovedností a vědomostí byl dnešní výcvik, který se prostorově přesunul do nám dobře známé vybydlené budovy, kde jsme již prováděli mnoho uveřejněných výcviků.

Za krásného počasí jsme nejprve vedli společnou diskuzi k praktickému použití pěny v budovách zřízených zejména pro průmyslovou výrobu a skladování. Při požárech v takových objektech jsou problémem stísněné prostory a nemožnost dostat hasební látky do špatně přístupných míst.

V tomto ohledu nám celou situaci pomůže vyřešit právě pěna, která disponuje efektem izolace a zabrání tak přístupu kyslíku. Tento efekt je využitelný ve sklepích, nádržích, uzavřených kabelových kanálech a na větších plochách hořících ropných produktů.

Pěna má mnoho dalších využití, pro příklad můžeme uvést extrémní situaci, kdy pokrývka pěnové vrstvy u hluboce podchlazených čpavkových kaluží a prostorů u dekontaminačních stanovišť hasičů zamezí odpařování těchto nebezpečných látek.

Hasiči si při výcviku zkusili různé druhy proudnic a vyplnili jimi prostor, který byl zasažen fiktivním požárem. K výcviku bylo použito pěnidlo, které je po spotřební době, tudíž pro zásah z hlediska hasebních vlastností neefektivní. Takto staré a sražené pěnidlo se posílá na likvidaci, nebo se stane výcvikovou pomůckou, tak jako při dnešním výcviku.