20.02.2014 – Výcvik s pěnou u nádraží a kondiční jízdy

20.02.2014, 22:22 Cvičení a výcviky

Pravidelné čtvrteční cvičení začalo 20. února 2014 v 16 hodin úklidem nejhoršího garážového nepořádku, který netušíme, kdo nám pořád v hasičárně dělá :-P A tím naše cvičení skončilo.

No, tak takhle by to nešlo… :-) Rádi jsme středem pozornosti a děláme neobvyklé věci, proto jsme samozřejmě neskončili a přesunuli se na příjezdovou komunikaci k vlakovému nádraží, tzv. „na kostky“.

Bílá pokrývka, kterou byli zaskočeni hlavně projíždějící řidiči, byla výsledkem výcviku dobrovolných hasičů s pěnou. Obecné znalosti o hasebním účinku pěny, využití při konkrétních požárech a rozdělení do 3 kategorií jsme ihned překlopili v praxi.

Při výcviku jsme využili veškeré prostředky, které vlastníme a mají co dočinění s pěnou.


Pěna se využívá především pro hašení požárů hořlavých kapalin, které jsou lehčí než voda, tudíž na ní plavou a nejdou uhasit. Z pevných látek je nejběžnější využití možno vidět při velkých požárech průmyslových výrobních hal a skládek pneumatik.

Hasební efekt pěny je izolační. Vytvoří vrstvu, čímž se přeruší proces hoření vyloučením vzduchu z trojúhelníku hoření, který doplňuje iniciační (zápalný) zdroj a hořlavý materiál.


Hlavním cílem bylo ukázat novým hasičům, jak znatelně odlišné chování má:

Těžká pěna – tvořená proudnicí P3 a P6 (proudnice s tryskou a bez síta napěnění, dostřik pěny až kolem 20 metrů s průtokem do 400 litrů za minutu, pěna je v podstatě sytě bílá a tekoucí, 1 díl pěny až na 20 dílů vody – velká spotřeba pěnidla)

Střední pěna – tvořená proudnicemi AWG (obdoba známé SP 350 se sítem napěnění, dostřik pěny maximálně 10 metrů, 1 díl vody až na 200 dílů vody)

Lehká pěna – ta na výcviku k vidění nebyla, jelikož je vyráběna agregáty TURBON a TURBEX, které využívají hasičské sbory v průmyslu (pohon vodou či motorem z babety). Vyrobená pěna z těchto agregátů je podobná pěně z obyčejného mycího prostředku, nadýchaná a větru neodolná – proto se vyrobená z agregátu dopravuje k požářišti pomocí rukávů velkých jako bazénové tobogány. Využívá se pro kompletní zapěnění sklepů a kabelových tunelů, kam se hasič fyzicky nemůže dostat. Podrobnosti jsou k nalezení jinde na internetu.

Po ukončení výcviku jsme s vozidly CAS-24 Tatra Terrno a CAS-32 Tatra 148 splnili povinné kondiční jízdy s přítomnými strojníky v hůře průjezdných cestách po obvodu Varnsdorfu.

Bc. Jan Přerovský
zástupce velitele jednotky