Spolupráce s Grossschönau

 

Poválečná spolupráce se sousední obcí Grossschönau byla přerušena výstavbou hranice v padesátých letech. Na konci šedesátých let došlo k novému navázání kontaktů a dokonce v roce 1967 ke společnému požárnímu zásahu. V době normalizace se opět hranice uzavřely, a tak se přátelství znovu vytrácelo.

Po příkladu Hrádku nad Nisou a Žitavy došlo v roce 1996 k písemné dohodě mezi hasiči, kterou nakonec v roce 1997 završila smlouva obou starostů o vzájemné pomoci. Ke skutečnému a funkčnímu rozvoji přátelství však došlo až po otevření hranice a vstupu ČR do schengenského prostoru.

Přátelství zahájené před více než 50 lety nadále trvá, obě jednotky se pravidelně setkávají, společně zasahují, cvičí, školí se, společensky se navštěvují. Rozvíjí se také spolupráce mezi oběma mládežnickými oddíly a řada členů udržuje i soukromé rodinné vazby.