Přehled německých hasičských žup či okresních hasičských jednot (svazů) v rámci současného pověřeného města Varnsdorf

 

Stav je k 31.12.1936 (Okresní jednoty a hasičské sbory Německé zemské jednoty pro hasičstvo a záchrannou službu v Čechách)

Severočeská hasičská župa číslo č. 1 (dříve č. 32) – okresy Warnsdorf, Rumburg

6 sborů – 821 mužů
Starosta Ing. Hans Mayer – továrník ve Varnsdorfu, náměstek starosty JUDr. Hans Frost – právní zástupce v Rumburku, jednatel Josef Wohlfahrt – městský stavitel ve Varnsdorfu, pokladník Robert Herrgesell – Varnsdorf, revizor Hermann Berger – Varnsdorf, inspektor Ing. Edmund Korber – Rumburk a Josef Pilz – Varnsdorf, inspektor samaritánů MUDr. Rudolf Johne – Varnsdorf.

1863 Warnsdorf – FTurnerFW, 245, OM, Ing Hans Mayer, Dr. Ad. Fröhlich, Josef Piltz, Ing. Fritz Braunseis 1868 Niedergrund (Warnsdorf) – FTurnerFW, 207, OM, Hienrich Schober, Oswald Gersin, Franz Hocke Dolní Podluží

Okresní hasičský svaz Chřibského údolí č. 38 (dříve č. 26) – okres Warnsdorf

5 sborů – 622 mužů
Starosta Oskar Kutschera, kupec – Rybniště, náměstek starosty Franz Frindt, kupec – Nová Chřibská, jednatel Julius Klinger, vrchní strážník – Rybniště, pokladník Otto Jüngling, kupec – Chřibská, inspektor Moritz Prokop, vedoucí obchodu – Chřibská, inspektor samaritánů Franz Rösler – Nová Chřibská

1868 Kreibitz Stadt – 102, OM, Franz Schön, Moritz Prokop Chřibská
1871 Oberkreibitz – Schönfeld – 155, OM, Eduar Grosspietsch, Heinrich Worm Horní Chřibská –Krásné Pole
1870 Niederkreibitz (Kreibitz) – 143, OM, Franz Terme, Johann Schabelstiel Dolní Chřibská 1870 Teichstatt – 123, OM, Heinrich Michel, Oskar Kutschera Rybniště
1891 Neukreibitz (Kreibitz) – 99, OM, Franz Frindt, Josef May Nová Chřibská

Okresní hasičský svaz Jiřetín pod Jedlovou č. 41 (dříve č. 36) – okresy Rumburg, Warnsdorf

4 sbory – 460 mužů
Starosta Josef Müller, prokurista – Jiřetín, náměstek starosty Josef Süssemilch, rolník – Tolštejn, jednatel Adolf Hammer, kupec – Jiřetín, pokladník Josef Hermann, rolník – Horní Podluží, inspektor Ed. Hermann, strojník – Horní Podluží
1865 Saint Georgenthal – 101, OM, Rudolf Hofmann, Anton Fröhlich Jiřetín pod Jedlovou
1879 Ober Grunt (Warnsdorf) – 168, OM, Josef Hermann, Josef Rudolph Horní Podluží
1874 Schönborn (Rumburg) – 102, OM, Alfred Tietze, Laurenz Hermann Studánka
1869 Tollenstein (Saint Georgenthal) – 89, OM, Josef Süssemilch, Rudolf Schindler Tolštejn

Vysvětlivky:

  • Číslo před jménem sboru je rok založení
  • Místní název v závorce udává příslušnou poštu
  • Další číslo je počet činných členů
  • První jméno je starosta (velitel)
  • Druhé jméno je náměstek starosty (zástupce velitele)
  • Zkratka OM znamená místní členství v pohřební pokladně zemského svazu

Celkem bylo však ve výběžku registrováno 47 sborů s 5.749 hasiči. V německých sborech v Čechách pak bylo 2.991 sborů, s 155.027 hasiči, 1382 továrními hasiči, 95 záchranáři, 25 Samaritány a 2055 hasiči z povolání.

V německých hasičských sborech v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku bylo celkem 3.837 sborů s celkovým počtem 194.897 registrovaných hasičů, což činí 24% všech registrovaných hasičů v roce 1936 na území tehdejšího Československa.

Z historických pramenů zpracoval Jiří Sucharda, velitel jednotky