Zajištění požární hlídky na plese

 

Zajištění požární hlídky je možné na místech:

 • Lidová zahrada, Varnsdorf
 • dle vaší potřeby

Cena za požární hlídku:

 • 1500 Kč, za standardní výkon požární hlídky, tedy v době od 20:00 do 02:00.
 • Platba se provádí před začátkem plesu oproti daňovému dokladu

Od kdy do kdy hlídka na plese bude?

 • Příchod: 30 – 60 minut před začátkem plesu
 • Odchod: 30 – 60 minut po ukončení plesu a odchodu většiny účastníků

Objednání preventivní požární hlídky

 • E-mailem na prerovskyjan@seznam.cz – následně bude potvrzena účast hlídky.
  • Datum a čas začátku plesu:
  • Místo konání plesu:
  • Kontaktní osoba – jméno:
  • Kontaktní osoba – email:
  • Kontaktní osoba – telefon:

O hlídku žádejte minimálně týden před konáním plesu, pozdější žádosti nemusí být vyhověno!


Úkoly požární hlídky a průběh dozoru

Požární hlídka po příchodu provede kontrolu stavu sálu,
technických prostředků a volnost únikových cest.

Do Požární knihy zapíše datum konání plesu, čas příchodu a zjištěné okolnosti.

  Po zaplacení pevně stanoveného poplatku se hlídka ujme svých povinností.

 V průběhu plesu hlídka kontroluje stav hasicích přístrojů a volné přístupy k únikovým cestám.

    Po ukončení plesu hlídka provede kontrolu celého objektu a člen požární hlídky zapíše do Požární knihy čas ukončení akce, čas odchodu a případné závady vzniklé v průběhu plesu.

Legislativní nařízení

Hlídka je zřizovaná dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 – Požární řád města Varnsdorf a Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003 ze dne 12.11.2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.