Historie našeho praporu

 

Euforie při zakládání hasičských sborů neznala mezí, parádní kroj bohatě zdobený zlatem, ale i výzbroj si kupovali členové na svůj náklad a nebylo většího hrdiny než hasiče, který se mohl vykázati zraněním, které utrpěl ve službách lidskosti.

Vznikala téměř budovatelská hesla – „Ni zisk, ni náhrada, ni podpora!“, a vyšívaly se první prapory. Stejně tak u varnsdorfského sboru. Během odsunu původních obyvatel z Varnsdorfu však došlo mimo jiné i k odvezení původního hasičského praporu, který němečtí dobrovolní hasiči do té doby používali.

Původní podoba znaku na praporu

U nově obnovených sborů dobrovolných hasičů vyvstávala potřeba mít svoji novou zástavu, být na něco patřičně hrdý, mít svůj slavnostní prapor. Jeho výroba a vyšívání bylo svěřeno slepecké dílně a v roce 1947 byl na světě nový městský hasičský prapor. K předání a tzv. rozvinutí praporu byla ve Varnsdorfu velká sláva, při této příležitosti byl vydán i ražený pamětní odznak a bylo vyrobeno velké tablo s fotografiemi.

Prapor je oboustranně vyšívaný, na jedné straně je text Hasičský sbor Varnsdorf, uprostřed je městský znak doplněný letopočty 1945 a 1947. Na druhé straně je text Na stráž hraničáři a Vlasti zdar – ohni zmar. Uprostřed je státní znak Československa podložený symbolem hasičské sekyrky, z obou stran lemovaný lipovými ratolestmi. Prapor je k žerdi připevněn 78 mosaznými hřebíčky s hlavičkami ve tvaru lipových lístků, umístěných ve třech sloupcích. Na každém lístku je vygravírováno jméno sdružení, podniku či osoby, která se na vzniku praporu finančně podílela.

Texty uvedené na lipových lístcích (doslovné):

1. sloupec

 • svaz čsl. hasičstva
 • ČZHJ
 • ONV Varnsdorf
 • MNV Varnsdorf
 • O.V. S.N.B. Varnsdorf
 • SNB útvar 2675 Varnsdorf
 • finanční stráž Varnsdorf
 • čs. obec legionářská jednota Varnsdorf
 • sopv varnsdorf
 • sokol Varnsdorf
 • děl. těl. jednota Varnsdorf
 • Holas Fr. předs. ONV Varnsdorf
 • Fr. Auersperg předs. MNV Varnsdorf
 • Ant. Šembera – pokl- ČZHJ Mladá Boleslav
 • Jar. Zámiš – velitel OHJ Děčín – Podmokly
 • Ant. Kupec – velitel OHJ 24 Mladá Boleslav
 • Jind. Karásek – starosta OHJ Varnsdorf
 • Rud. Hulán – star. sboru Varnsdorf
 • Jos. Petr – velit. OHJ 105 (10 S) Varnsdorf
 • Jos. Scheinherr vzděl. OHJ Varnsdorf
 • Dr. Arnošt Šubert měst. lékař Varnsdorf
 • Boh. Mašek čest. člen HS Varnsdorf
 • Boh. Pospíšil čest. člen HS Varnsdorf
 • Bartoň Ant. velit sboru Varnsdorf
 • Fr. Duka nám. staros. Varnsdorf
 • Jos. Zakouřil mistr Varnsdorf

2. sloupec

 • Bedř. Kučera drogista zlatokop Dol. Grunt
 • jan vejvoda restauratér dol. grunt
 • Old. hronek restauratér dol. grunt
 • frant. rendík pekař varnsdorf
 • boles. zálešák pekař varnsdorf
 • al. válek nár. správce varnsdorf
 • jos. novák vedoucí varnsdorf
 • václ. vaníček správce varnsdorf
 • mir. bláha instalatér varnsdorf
 • kar. skrbek úředník varnsdorf
 • karel macků řed. měšt. školy varnsdorf
 • josef nečásek hoteriér varnsdorf
 • ota landa obchodník varnsdorf
 • jar. reichel řed. tiskárny varnsdorf
 • krška stan. varnsdorf
 • jar. kraus řezník varnsdorf
 • vacl. houštěcký obchodník varnsdorf
 • jar. pospíšil pekař varnsdorf
 • adolf soumar ředitel varnsdorf
 • milos. kašpar ředitel varnsdorf
 • alois janků varnsdorf
 • fr. čapek stavitel varnsdorf
 • jos. šťastný drogista varnsdorf
 • al. plišek obchod. varnsdorf
 • fr. šulc úředník varnsdorf
 • vlas. novák řezník varnsdorf

3. sloupec

 • vojtěch holubec klempíř varnsdorf
 • zdeněk holubec elektrikář varnsdorf
 • fr. čístecký fy. diessner varnsdorf
 • Dr. podraský karel primář varnsdorf
 • m.u.d.r. F. kuba varnsdorf
 • vacl. Šubrt zast.vel. OHJ Varnsdorf
 • dr. vlad. reich předn. ber. spr. varnsdorf
 • vlaď. hužera místopřed. varnsdorf
 • jarom. budský ref. – onv varnsdorf
 • lad. malý ref. onv. varnsdorf
 • frant. hanuš osvět. insp. varnsdorf
 • j. skočdopole okr. škol. insp. varnsdorf
 • frant. očenášek místopřed. mnv varnsdorf
 • frant. poštolka řed. – mnv varnsdorf
 • václ. blahník ref. mnv varnsdorf
 • nár. podnik „velvet“ varnsdorf
 • závod. rada „velvet“ varnsdorf
 • podnik. rada „velvet“ varnsdorf
 • jan vraštil děkan varnsdorf
 • jos. téra ředitel varnsdorf
 • první čsl. pojišŤ. varnsdorf
 • v. štetina farář varnsdorf
 • fr. paroulek insp. pojiš. varnsdorf
 • magda marčánová velkoobchod varnsdorf
 • hynek grasse vel. hs chřibská
 • michal stanislav obchod. dol. grunt

Součástí praporu jsou i čtyři historické stuhy, které symbolizují matku praporu a tři kmotry. Další stuhou byl prapor dekorován při 140. výročí založení sboru v roce 2003 od našich německých přátel, poslední pak dekoroval starosta SH ČMS v roce 2004 na hasičských slavnostech v Litoměřicích.

Texty uvedené na stuhách:

 • 1. stuha – ANNA AUERSPERGOVÁ – matka praporu
  • Motto: Braň pravdu – chraň stát
 • 2. stuha – ANNA HULÁNOVÁ – kmotra
  • Motto: Kde Čech stanul – zůstane
 • 3. stuha – MARIE PODRASKÁ – kmotra
  • Motto: V kázni je síla
 • 4. stuha – BOŽENA POSPÍŠILOVÁ – kmotra
  • Motto: Věrnost vlasti – vděčnost sboru
 • 5. stuha – FREIVILLIGE FEUERWEHR PUTZKAU Sachsen 6. April 1997
  • Motto: Zur Fahnenweihe
 • 6. stuha – SDRUŽENÍ HASIČů čech, Moravy a Slezska (2003)
  • Motto: 140 let Českého dobrovolného hasičstva