Hoří? Stala se nehoda?

 

Hoří?

1) Pokud vznikne požár a vidíte, že ho vlastními silami nezvládnete uhasit, neriskujte, nepanikařte a vždy okamžitě z bezpečného místa zavolejte hasiče – linka 150 nebo 112 (lze volat i bez kreditu a SIM karty).

Jestliže je požár ještě malý a je šance ho uhasit nebo alespoň udržet pod kontrolou do příjezdu hasičů, je důležité zabránit jeho rozšíření odstraněním hořlavých předmětů z jeho dosahu. V žádném případě však neriskujte a v případě jakéhokoliv ohrožení prostory i budovu co nejrychleji opusťte.

2) Velice často nás na blízkost požáru upozorní kouř a nepříjemný zápach. Snažte se vždy co nejrychleji zjistit, odkud vychází a pak se urychleně vzdalte od místa požáru tou nejbezpečnější cestou.

Pokud se nacházíte přímo v zakouřené místnosti, držte se u země, kde je menší hustota kouře a nižší teplota a chraňte si nos a pusu kusem oblečení, kapesníkem, ručníkem, nejlépe mokrým. Snažte se ale dostat co nejdříve ze zakouřeného prostoru.

3) Pokud jste v místnosti, ve které nehoří, ale nemůžete z ní vyjít, protože byste museli kolem požáru, nebo přes silně zakouřený prostor, zavřete co nejrychleji dveře, utěsněte je hadrem či dekou a z okna místnosti volejte o pomoc.

Nebo na sebe jinak upozorněte – vyvěste z okna prostěradlo, deku, ručník nebo jinou část oděvu, aby o vás hasiči věděli i v případě, že ztratíte hlas nebo vědomí. V žádném případě se nesnažte proběhnout ohněm! Také se nikdy neschovávejte do skříní, pod postel apod. Ztížíte tak své nalezení.

4) Může se stát, že se požár rozšířil v jiné místnosti, než ve které se nacházíte. Ve které místnosti hoří, poznáte většinou tak, že jsou dveře do ní horké. V tom případě je neotvírejte, snažte se je ze své strany utěsnit třeba mokrým ručníkem, dekou.

5) Nikdy se nesmíte bát zavolat hasiče. Pokud byste to neudělali, mohlo by dojít k mnohem větším škodám a třeba i ztrátám na životech. Pokud požár včas nahlásíte, nakonec všichni ocení, jak rychle a pohotově jste jednali, i kdybyste požár sami zapříčinili.

Do hořícího domu nebo prostoru se již pro nic nevracejte, mohlo by to být velice nebezpečné a v hořícím domě byste mohli uvíznout, uhořet nebo se udusit kouřem!


Stala se nehoda?

1) Pokud již nevolal na tísňové linky někdo z ostatních účastníků nehody nebo svědků, přivolejte pomoc.

Nemáte-li u sebe mobilní telefon, zastavte jiné vozidlo, pomoc zraněným nebo ohroženým je zákonná povinnost každého!

2) Pokud jde o vážnou nebo hromadnou nehodu, vždy volejte tísňovou linku 112.

Jejím prostřednictvím budou přivoláni hasiči, zdravotníci i policisté.

3) Při drobných nehodách („pomačkané plechy“) nemusíte volat záchranáře ani policii vůbec.

Pokud se všechny strany dohodnou na vyřešení situace, nedošlo ke zranění osob, nehoda vážně neohrožuje ostatní účastníky , a pokud nevznikla škoda třetí osobě.

4) Po zavolání pomoci je důležité začít pomáhat.

  • vypněte chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klíče nebo kartu ze spínací skříňky), je-li to s ohledem na aktuální situaci možné,
  • opusťte havarované vozidlo a pokud je to možné, pomozte ostatním opustit vozidlo a místo nehody,
  • dbejte na vlastní bezpečnost, co nejdříve zajistěte místo nehody tak, aby nedošlo k jejímu rozšíření – použijte výstražné osvětlení vozu, výstražný trojúhelník, reflexní vesty,
  • pokud je evidentní, že zraněné osoby potřebují bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), věnujte se nejprve jim.

Pokud vozidlo hoří a máte k dispozici hasicí přístroj vhodného typu, použijte jej. Haste z bezpečné vzdálenosti a nikdy se nedotýkejte částí vozidla. Odklopit kapotu vozu nemá smysl, hoření by bylo silnější. Haste zespodu do motorového prostoru, popř. otevřeným okénkem do prostoru kabiny.

5) Po příjezdu záchranářů buďte k dispozici.

Buďte k dispozici veliteli zásahu (velitel té složky, která dorazí jako první nebo řídí zásah, obvykle hasič). Popište mu, jaká hrozí nebezpečí a co jste již udělali pro jejich omezení. Upozorněte na osoby či zvířata, které jste nebyli schopni vyprostit a nahlaste jejich počet a Vámi zjištěné údaje o jejich stavu. Vždy se řiďte pokyny záchranářů a buďte jim nápomocni.

Až jako jeden z posledních kroků se postarejte o svoje havarované vozidlo – kontaktujte svoji pojišťovnu a zajistěte si odtahovou službu.