16.10.2014 – Na lezecký výcvik přijeli i rumburští kolegové

17.10.2014, 09:41 Cvičení a výcviky

Čtvrtečního cvičení se zúčastnila po nedávné spolupráci opět jednotka ze sousedního Rumburku, která tentokrát celý výcvik iniciovala. Námět i budova byly identické s jarním výcvikem lezecké techniky – s tím rozdílem, že jsme byli obohaceni o námi neznámé prostředky, které nám Rumburk zapůjčil.

Jednalo se zejména o blokanty, tzv. JUMARY [džímary], které slouží k pohybu po laně opačným směrem, než jsme zvyklí – tedy nahoru. Po praktické ukázce stoupání jsme se opět vrátili k nám bližší činnosti – slanění. Opět si několik hasičů zkusilo slaňovací prostředky, kterými disponujeme, a to od nejlehčí úrovně až po využití díry v podlaze do nižšího podlaží. Tma nás bohužel donutila ukončit výcvik dříve, než se nám původně chtělo, avšak další společné akce jsou již plánované a není třeba zoufat.

Za celou varnsdorfskou jednotku jsme moc rádi, že stávající spolupráci s FFW Großschönau doplnila i jednotka z Rumburku. Hlavně dobrou součinností u výcviku a utužováním vztahů se docílí kvalitní spolupráce při reálném zásahu.

Bc. Přerovský Jan
velitel družstva
zástupce velitele jednotky