Bavorsko

 

Svatý Florián
Ach svatý Floriáne
uchraň náš dům
zapal místo něj jiný!
Tuto průpovídku si každý sedlák, který postavil dům, napsal nade dveře. Svatý Florián však nechránil jen nové domy, platil zejména v jižním Bavorsku a Rakousku za ochránce všech povolání, která měla co činit s ohněm a hašením: podporoval uhlíře, kováře, kominíky, slévače cínu a přirozeně hasiče.

Světci, jehož potkáte často na sochách, obrazech nebo malbách na hasičských zbrojnicích, je zasvěcen 4. květen. Toho dne se stal mučedníkem a nakonec „díky“ císaři Diokleciánovi svatým.

Ten se totiž rozhodl nejen vyřadit z vojska asi 40 legionářů kvůli jejich křesťanské víře, ale dokonce je uvěznit. Florián, který byl jako veterán vyjmut z pronásledování, chtěl přes své penzionování zůstat svým kamarádům věrný. Již byl na cestě k nim do tábora, když potkal skupinu jezdců, která měla vypátrat křesťany v okolních vesnicích. Když se jim sám prohlásil za křesťana, byli vojáci tak rozhněváni jeho troufalostí, že ho nejhroznějším způsobem mučili. Kleště, důtky, bič a pálení přestál se slovy: „Utrpěl jsem pro císaře tolik ran, proč bych nestrpěl také několik šrámů pro Krista?“

Konečně hodili Floriána – s těžkým kamenem na krku – z mostu do rozvoděné řeky Enns. Když bylo jeho mrtvé tělo vyplaveno na břeh, rozprostřel nad ním svá křídla orel a chránil ho, dokud nebyl pohřben zbožnou křesťankou. Dnes hoří, svatý Floriáne, už
kam se jen podíváš
Ty ale jako správný muž
nás neštěstí uhlídáš!