23. a 24.4.2004 Shromáždění starostů SH čMS v Přibyslavi

24.04.2004, 18:00 Novinky

Na zámku v Přibyslavi se konalo další pravidelné pololetní shromáždění starostů SH čMS, což je nejvyšší orgán SH čMS v období mezi sjezdy…

Jak se v našem okresním sdružení již stalo zvykem, zúčastňuje se spolu se starostou vždy jeden člen výkonného výboru a tak tentokrát došla řada i na mě.

Jednání prvního dne bylo od devíti hodin a protáhlo se až do 17-té hodiny. Jednání zahájil starosta SH čMS Ing. Karel Richter, který v obsáhlém projevu popsal výsledky své práce i řadu jednání za období od posledního shromáždění. Nejvíce se zastavil u jednání s představiteli Gř HZS a ministrem vnitra při přípravě novely zákona o pojišťovnictví. V dalších příspěvcích se probírala práce všech odborných rad, Hasičské vzájemné pojišťovny, Výzbrojny PO, hasičských škol a také rozbory hospodaření. Hasičská škola Jánské koupele prezentovala své nové program určené pro velitele JSDHO a také produkt Kancelář obce. Po skončení jednání se účastníci shromáždění přesunuli připravenými autobusy do Žïáru nad Sázavou, kde si prohlédli nově zakoupený objekt HVP a po malém občerstvení se vrátili zpět do Přibyslavi, kde na neformální večeři a volné zábavě probrali své problémy s kolegy, hosty (SR), nebo se jen tak bavili.

O průběhu druhého dne Vás seznámíme v samostatném článku.