22.4.2004 pálení klestí

23.04.2004, 10:06 Cvičení a výcviky

V rámci pravidelného čtvrtečního cvičení jsme byli pálit klestí…

Jeden z městských podnikatelů, majitel autosalónu Škoda Volkswagen prováděl na základě dohody s městem čištění pozemků na vjezdu do města. Jelikož se jednalo o velké množství větví a křovin, rozhodli jsme se dřevěný odpad spálit a zbytek materiálu (zemina) odvézt na depozitní skládku.