Požár chatky v ulici Truhlářská byl uhašen brzy, velkou škodu nezpůsobil

13.08.2021, 17:38 Požáry

13.08.2021 17:38 POŽÁR, NÍZKÉ BUDOVY, nějaká chata u rodinného domu, jen projížděl okolo, zatím jen kouř, dům je blízko.

Na místě bylo zjištěno, že se jedná o zahradní chatku, v jejíž zadní části se nacházejí kotce s králíky a v horní části (půda) nasušené seno. Požár se šířil v půdní části v seně. Po zkropení sena, bylo za pomocí jednoho dílu nastavovacího žebříku, dýchací techniky, vidlí a hrábí zahájeno vyklizení sena mimo objekt na trávník, kde se provádělo jeho dohašovaní.

Během vyklízení několikrát došlo ke vzplanutí sena, které bylo následně uhašeno připraveným proudem C.

Po vyklizení a odvezení sena byl objekt preventivně zkropen a po kontrole pomocí termokamery předán majiteli.