Výstražné majáky a světla

06.03.2004, 15:24 Novinky

Tak jsem dnes zaznamenal první reakci z odpovědných míst na problematiku červeno-modré kombinace majáků. Protože tady i v konferenci dobrovolných hasičů proběhla diskuze o červenomodré kombinaci, připadalo mi vhodné se o ty „moudra“ podělit :-)

Po územních odborech HZS Středočeského
kraje byl rozeslán z krajského HZS v Kladně dopis který úkládá ředitelům územních odborů Stč. kraje povinnost uvést výstražná zařízení na jejich
vozidlech do souladu s platnou legislativou a seznámit s tím i JSDH.

Podrobnosti jsou v příloze kterou mám před sebou a protože je to dost
obsáhlé, uvedenu jen to podstatné :

Gř HZS několikrát žádalo o úpravu legislativy, pokaždé Ministerstvo dopravy
prověřilo stávající legislativní podmínky a vždy sdělilo zamítavé
stanovisko….

– naše zákonné normy které toto upravují vycházejí zejména z Úmluvy o
silničním provozu (Vídeň 1968) kde o zvláštních výstražných světlech modré barvy pojednává čl. 32 odst. 14 a příloha č. 5 čl. 61. tato úmluva, která je závazná pro celý svět, umožňuje národním zákonodárcům povolit užívání výstr. světel jiné barvy ale …… pro evropské země však tuto
zvláštní národní právní úpravu neumožňují technické požadavky stanovené předpisy vydanými na základě mezinárodní smlouvy (Dohoda o přijetí jednotných podmínek pro
homologaci a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel), kterou jsou vázány. Jedná se o předpis EHS při OSN,

a) čl. 65, který obsahuje jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních
výstražných světel ze kterých vyplývá, že výstražné světlo může mít pouze
modrou a oranžovou barvu

b) čl. 48, který obsahuje jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska
montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci ze kterých vyplývá,
že červené světlo nesmí vyzařovat dopředu….

Závěr : V čR a v DALŠÍCH zemích, pro které jsou závazné výše uvedené
technické předpisy EHS, nelze používat zvláštní výstražná světla červené barvy.

Co vy na to ? Všimněte si, že ta úmluva je velice moderní :-) (1968) a já
veřejně přiznávám, že sundavat červená světla zepředu Tatry nebudu :-))