20.11.2015 – Pokus o opravu utrženého plechu na TOSáckém vodojemu

22.11.2015, 10:39 Živly

Nápor větru v předchozích dnech způsobil na několika místech nemalé problémy, které řeší do dnešních dní nejen hasiči. Jeden takový nastal ve firmě TOS a.s. ve Varnsdorfu, kde na firemním vodojemu se známou reklamou došlo k uvolnění několika plechů.

Bohužel pro všechny to bylo v té nejspodnější části, ke které nevede žádný žebřík a je také nedosažitelná pro běžně výškové plošiny a žebříky. Jednotka sboru dobrovolných hasičů byla požádána o pokus opravit, nebo alespoň zabezpečit, pomocí lezecké techniky volné plechy.

Po značném taktickém rozboru, který skýtal od samého začátku nejeden problém práce ve volném prostoru, se tři hasiči s lezeckým vybavením vydali vnitřkem tubusu na 40 metrů vysoký vodojem. Na jeho vrcholu byly vytvořeny kotevní body pro lana a připraven materiál k potřebné opravě.

Bohužel nám nejen okolnosti v podobě zesilujícího se větru, mokrého povrchu a tmy nedovolily pokračovat v práci, ale zvyšoval se počet alternativ a otazníků, které nejsou při práci ve výškách žádoucí. Proto jsme slanění ani nezačínali a bezpečně se vnitřkem tubusu vrátili zpět na zem.

Vyhodnocením akce je také zjištění, že lezecké vybavení na základní úrovni není pro tento druh pomoci dostačující a budeme zvažovat jeho dokupování s ohledem na rozpočet jednotky, který těmto nákupům spíše nepřeje.

Výjimečně jsme nedokázali pomoci a firma se bude muset obrátit na osoby odborně a materiálně způsobilé pro tyto činnosti.