28.06.2015 – Požár bývalé restaurace v ulici Karlova

28.06.2015, 21:12 Požáry

28.06.2015 10:43, POŽÁR, Karlova, objekt bývalé hospody, nyní opuštěný, plameny i kouř zespodu domu, křižovatka s Prostějovskou.

K nahlášenému požáru opuštěného objektu v ulici Karlova ve Varnsdorfu vyjela před nedělní jedenáctou hodinou dopolední dobrovolná jednotka z Varnsdorfu s veškerou hasební technikou: CAS-24 Tatra Terrno (1+5), CAS-32 Tatra 148 (1+2) a CAS-32 Tatra 813 (1+1).

Při příjezdu k požáru již z objektu stoupal hustý dým a přítomno bylo pouze pár přihlížejících společně s městskými policisty. Ihned nám došlo, že jsme na místě první, bez účasti jednotky profesionálních hasičů, kteří dorazili až o chvilku později.

Vzhledem k požáru ve II. fázi, při které není ještě zasažen celý objekt, bylo rozhodnuto o odříznutí ohně s důrazem na možné šíření požáru na střechu. Od rozdělovače byly vytvořeny 2 proudy „C“ z čelní a zadní strany objektu.

Kvůli rychlému šíření plamenů a díky dalším přijíždějícím jednotkám hasiči použili ještě vysokotlaký proud a vytvořili další proud „C“, který byl po zkrocení největších plamenů směřován do vnitřku objektu. Zde bylo průzkumem zjištěno, že jsou částečně zasaženy půdní prostory, zejména kolem trámů.

Bylo rozhodnuto o odstranění všech podhledů, odkrytí zasažených trámů a dvojitých obložených stěn, ty jsou totiž ideální pro skryté šíření požáru. Za pomoci motorových pil, jednoduchých páčidel a bouracích sekyr hasiči částečně rozebrali různé části a velitel zásahu tato místa následně kontroloval termokamerou. Prostory byly mimo přirozenou ventilaci odvětrávány také přetlakovou ventilací.

Během hasebních prací se dostavila i JSDHO Rumburk s CAS-24 Tatra Terrno a CAS-32 Tatra 815, kteří s námi opět ukázkově spolupracovali. Vzhledem k pohybu zásahových vozidel městští a státní policisté začali z ulice Karlova odklánět dopravu na objízdné trasy.

Nikdo nebyl naštěstí zraněn a nyní opět nás čeká plno práce se špinavou technikou a sušením hadic.

Mgr. Přerovský Jan