Ocenění starosty OSH čMS okresu Děčín

18.02.2004, 08:00 Novinky

Na setkání zástupců Okresních sdružení hasičů čech, Moravy a Slezska z kraje Libereckého a Ústeckého v pátek 13.02.2004 v restauraci Stará pošta u Varvažova byl oceněn i zastupující starosta OSH čMS v Děčíně pan Jiří Hammerbauer…

K životnímu jubileu dovršených 75 let mu kromě všech zúčastněných osobně popřál starosta SH čMS pan Ing. Karel Richter a starosta KSH čMS pan Pavel Doubrava. Kromě poděkování a blahopřání dostal Jirka i drobné upomínkové předměty HVP.