23.02.2015 – Odstranění zbytků stromu z koryta Mandavy

24.02.2015, 13:28 Živly

Pravidelní čtenáři našich stránek si možná vybaví jeden z prvních zásahů našeho vyprošťovacího Mercedesu, kdy jsme na farní zahradě vytahovali z řeky Mandavy spadlý buk.

Tehdy se však nepodařilo z vody vytáhnout vrchní část kmene, která byla poměrně daleko a nedalo se k ní žádnou technikou dostat. Marné byly také pokusy dostat se s Unimogem „někde“ do vody, neboť v této části je provedena poměrně vysoká kamenná regulace koryta řeky a spouštět Mercedes pomocí jeřábu se nám prostě nechtělo.

Náhoda však v současné době nahrála tomu, že pracovníci sjednaní správcem toku Povodím Ohře si o půl kilometru níže vytvořili nájezd do vody, kterým vyvážejí nepotřebný a přivážejí naopak stavební materiál. Pak už stačilo změřit výšku mostu, zjistit zda Unimog projede, a dohodnout termín, kdy bude nájezd volný. Samozřejmě, že v dohodnutý termín začalo pršet, ale to bychom snad ani nebyli my, abychom čekali něco jiného.

Samotný sjezd a otočení v korytu proběhlo hladce, jízda v této části koryta řeky už tak pohodová nebyla, neboť dno je ve špatném stavu a leckdy byla světlost 50 cm téměř na hraně. Pozornost hasičů, kteří z vody průjezd zajišťovali bylo nutné upřít také na zadní hydraulické nohy (přední byly po pár metrech otočeny do terénní polohy). Na místo jsme se nakonec dostali, samotné naložení, upnutí a odjezd zpět už proběhl poměrně hladce a bez dramatických okolností. Opět se ukázalo, že Mercedes Unimog nemá ve své třídě konkurenci a pokud je v provozu ;), je velkým pomocníkem.

Koryto Mandavy je tak díky hasičům i v případě větší jarní vody již bez větších překážek.