27.02.2014 – Výcvik na únik nebezpečné látky v protichemických oblecích

27.02.2014, 20:37 Cvičení a výcviky

Po minulém cvičení s pěnou přišly na řadu nebezpečné látky. Teoretický a praktický výcvik probíhal na parkovišti pod hasičárnou s pozorností projíždějících a procházejících občanů, neboť hasiči byli ustrojeni v chemických oblecích – sytě žlutých Sunitech.

Jako jednotka varnsdorfských dobrovolných hasičů nejsme sice předurčeni k zásahu na nebezpečnou látku, ale z praxe zkušenějších hasičů víme, že i banální požár se může změnit v hotovou chemickou havárii bez ohledu na předurčenost jednotky a proto se hodí umět si poradit.

Tématem teoretického výcviku bylo seznámit hasiče s obecnými poznatky zásahu na nebezpečnou látku s ohledem na směr větru, bezpečnou vzdálenost od látky, rozdělení zón v místě zásahu, použití trojité ochrany pomocí hasiva voda/pěna/prášek a informace z oblasti kontaminace a následné dekontaminace doplněná o informace technikem jednotky, který se čerstvě vrátil z kurzu a tato problematika se mu po zažitých zkušenostech stane rutinní.

Praktická část byla zaměřena na správné postupy při oblékání dvoudílného Sunitu (sytě žlutý gumový), který je v počtu 3 kusů protichemickým oblekem vyšší ochrany ve výbavě jednotky.

Běžný zásahový oděv (standardní tmavě modrý s reflexními pruhy) je sice do určité míry odolný běžně se vyskytujícím chemickým látkám, ale delší působení kyselin a louhů by nevydržel. Další věcí je ochrana kůže a sliznic, která je zabezpečena právě gumových oblekem a dýchacím přístrojem.

Družstvo 1+5, složené ze strojníka, velitele, skupiny zasahujících hasičů (1+1) a skupiny jistících hasičů (1+1) provedlo postupně průzkum se zjištěným mrakem chlorových par a jednou zraněnou osobou.

Zachráněnou osobu dva zasahující hasiči předali dekontaminačnímu stanovišti, kde jistící skupina provedla očistu a následné předání zdravotníkům.

Zasahující skupina se pak vrátila se zavodněným proudem k místu úniku, kde prováděla skrápění chlorového oblaku unikajících par a poté ochlazení nádoby, z níž byl únik simulován.

Přestože nejsme pro úniky nebezpečných látek plně vybaveni, s tímto vybavením jsme schopni do určité míry zachránit životy, ochránit majetek a dekontaminovat zasažené osoby až do příjezdu jednotek předurčených, kterými jsou HZS Varnsdorf (JPO I) a JSDH Rumburk (JPO II).