10.02.2014 – Čerpání vody ze sklepa Městského úřadu Varnsdorf

10.02.2014, 20:00 Živly

Pondělní ráno nezačalo nejlépe, v šest hodin informoval správce městského úřadu na náměstí velitele dobrovolných hasičů o havárii vody.

Vzhledem k tomu, že se havárie stala v prostorách úřadu, kde je také zrekonstruovaná kancelář preventisty města a krizového řízení, byl nejdříve na místě proveden důkladný průzkum. Po zjištění, že sklep úřadu o ploše několika set čtverečních metrů je do více jak 1,5 metru zaplaven pitnou vodou, bylo o situaci informováno operační středisko hasičů se žádostí o výjezd jednotky HZS s čerpadly.

Následně na místo vyrazil velitel dobrovolné jednotky s cisternou a čerpadly a pracovníci SČVK, kteří uzavřeli hlavní přívod vody do objektu pomocí šoupěte na ulici Národní.

Na vyčerpání vody a minimalizaci škod byla celkem nasazena dvě elektrická kalová čerpadla SIGMA KDFU, kalové čerpadlo Honda, dieselové kalové čerpadlo Lombardini a zabudované vodní čerpadlo na 220 V. Po vyčerpání vody z přední části sklepa bylo zjištěno, že voda unikala celý víkend z ocelového přívodního potrubí, které bylo zcela zkorodované.

Aby byl získán čas, potřebný pro definitivní opravu, byla na potrubí instalována pracovníky vodáren záplata. Přes drobný průsak byl obnoven přívod vody na úřad i okolních budov a to až do odpoledních hodin, kdy byla celá přípojka na MěÚ včetně uzavíracího šoupěte vyměněna. Celou opravu urychlilo zjištění, že potrubí včetně šoupěte je umístěno v koletoru procházejícím napříč vozovkou. Samotná oprava tak spočívala pouze v odkrytí povrchu na části komunikace bez dalších větších stavebních zásahu.

Do večerních hodin byla celá oprava dokončena a obnovena dodávka pitné vody do všech dotčených objektů.