16.01.2014 – Výcvik: „Výbuch s následným požárem ve squattu“

17.01.2014, 02:04 Cvičení a výcviky

V rámci pravidelného čtvrtečního cvičení vyjížděla jednotka varnsdorfských dobrovolných hasičů společně s Městskou policií Varnsdorf do výcvikové továrny v Lidické ulici. Jednalo se o simulovaný požár ve squattu, který byl zároveň varnou drog, a byl nelegálně obydlen deseti osobami pod vlivem různých návykových látek.

Pro maximální simulaci specifických podmínek byl interiér objektu vybaven nepotřebným nábytkem. Inspirací byly noclehárny bezdomovců, či – v našem případě – squatty agresivních jedinců žijících mimo hranice zákona.

Čas 16:50 znamenal po několikahodinových přípravách výjezd jednotky s vozidly CAS-24 Tatra Terrno (1+5), CAS-32 Tatra 148 (1+2), DA Fiat Ducato (1+3) a osádku Městské policie ve vozidle Dacia Duster (1+2), která byla přivolána pro potřeby zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů v místě události.

Po příjezdu na místo události velitel zásahu přidělil úkoly třem průzkumným družstvům a připravil je na možné znepříjemňování zásahu ze strany squatterů. Strážníci souběžně s prvotním průzkumem hasičů zpacifikovali dva jedince, kteří bránili ve vstoupení do objektu.

Průzkumné skupiny vytvořily od rozdělovače jeden zavodněný proud „C“ a jeden záložní suchý – k likvidaci drobných ohnisek uvnitř budovy. Evakuace a záchrana osob probíhala ve svižném tempu. Hasiči s dýchacími přístroji prováděli záchranu ze zakouřených prostor až k hranici nebezpečí nadýchání toxických zplodin hoření, kde došlo k jejich předání spolupracujícím strážníkům či hasičům, kteří byli zároveň připraveni své kolegy vystřídat.

Po evakuaci všech zúčastněných figurantů se členové jednotky zaměřili na likvidaci ohnisek a závěrečný průzkum budovy spojený s odvětráním pomocí přetlakové ventilace.

Prostory byly po ukončení výcviku uvedeny do původního stavu a všichni zúčastnění tak mohli přejít k závěrečné části. Mezi hasiči se říká – „Byl vyznamenán před nastartovanou Tatrou“ – v tomto případě však před nastartovanou Tatrou proběhlo vyhodnocení cvičení, které mělo jasné cíle:

  • prověření akceschopnosti jednotky,
  • pravidelný výcvik v dýchací technice,
  • schopnosti hasičů řešit stresové situace většího počtu evakuovaných a agresivních lidí,
  • úspěšné vyhledání osob a jejich záchrana,
  • lokalizace a likvidace tří ohnisek požáru,
  • spolupráce s Městskou policií Varnsdorf,
  • a v neposlední řadě otestování nového velitele družstva, který tuto akci poprvé odvelel a odnesl si první dílek puzzle z velkého obrazu zkušeností velitelské funkce.

Ohlasy na cvičení jsou pozitivní a jsme rádi, že trend navýšení výcviku jednotky nám alespoň trošku nahrazuje rapidní pokles událostí, ke kterým vyjíždíme.


Díky patří všem zúčastněným, a to jak těm, kteří výcvik připravili tak i těm, kteří ho absolvovali.

V neposlední řadě je třeba poděkovat figurantům, kteří navodili pro zasahující hasiče a strážníky velmi reálné podmínky.

A závěrečné poděkování patří občanům města. Nikdo z hasičů nepředpokládal, že tři hořící sudy v továrně vzbudí větší rozruch, opak byl ale pravdou. Možná za to částečně mohla nastávající tma, kdy trojice „plápolajících“ oken přitáhla zraky procházejících občanů a linky 112 (univerzální tísňová linka) a 156 (městská policie) přijaly několik skutečných hovorů o tom, že v objektu hoří.

Je tak vidět, mnohým lidem tyto situace naštěstí nejsou v „době sebestřednosti“ lhostejné. Operátoři linek na případné hovory byli samozřejmě připraveni, protože povinností každého organizátora je podat informací o cvičení všem potřebným záchranným složkám.

Zbývá tak jen doufat, že si občané města všimnou i případného reálného požáru a na některou z tísňových linek ihned zavolají.


Bc. Jan Přerovský – zástupce velitele jednotky
Jiří Sádlo – velitel zásahu
Michal Šafus – foto a video