22.11.2013 – Pátrání po ztracené osobě

29.11.2013, 15:39 Zásahy, Pátrání

V pátek 22. listopadu večer se v 18:02 hod. na velitele JSDH z důvodu osobní známosti obrátil jeden z varnsdorfských sportovců, který se během tréninku ztratil v lese. Vzhledem k tomu, že měl ztracený sportovec u sebe GPS navigaci, nahlásil také svoji aktuální polohu.

Po zjištění stavu nabití baterie, stavu oblečení, vybavení a případných zdravotních problémů, byl instruován, aby setrval na udaném místě a nesnažil se dále o vlastní záchranu. Zároveň byl seznámen s dalším postupem, který bude spočívat v krátkých telefonických rozhovorech s ověřováním místa polohy, náslechu akustických a dohledu optických signálů.

O vzniklé situaci byl bezodkladně informován operační důstojník hasičů na operačním středisku v Ústí nad Labem a vzhledem k tomu, že se jednalo o místo identifikované v SRN, také telefonicky velitel jednotky hasičů z Grossschönau.

Společně byl dohodnut následující postup:
– po vytištění mapky s místem aktuální pozice a zadáním do ruční navigace dojde k poradě velitelů v hasičárně v Grossschönau
– dojde k vytipování možností poskytnutí pomoci a vzhledem k tomu, že poblíž udaného místa není žádná sjízdná komunikace, bude zvážena i možnost zásahu na terénním motocyklu.

Po projednání situace s německými kolegy a několika telefonáty se ztraceným sportovcem a upřesněním jeho polohy, byla na nejbližší vhodné místo (místní část Waltersdorfu-Neusorge) vyslána skupina 3 českých a jednoho německého hasiče, kteří se snažili pomocí zvukových (troubení vozidly) a optických signálů (silné baterky, majáky) navigovat českého sportovce na správnou cestu. Ani to však nevedlo k úspěchu a proto bylo zvoleno další řešení – ztracený sportovec se vydal za pomocí čelové baterky po nejbližší cestičce ke křižovatce a jeho pohyb byl pomocí informací o poloze zaznamenávám do mapy. Poté byl hasiči navigován na další rozcestí, kdy na třetím rozcestí již narazil na známou trasu zpět. Po ní se vydal zpátky do obce, kde byl v 19:50 hod. na smluveném místě vyzvednout společnou hlídkou hasičů a následně odvezen do svého bydliště. O úspěchu pátrací akce byl informován operační důstojník KOPIS i velitel Grosschönavských hasičů.

Vzhledem k jeho dobrému fyzickému i psychickému stavu nebylo hned od začátku nutné organizovat rozsáhlou pátrací akci (nehrozilo riziko z prodlení), která však zůstávala v záloze. Opět se však prokázalo, že díky moderním technologiím (navigace, mobilní telefony s mapovými podklady apod.) a dobré místní znalosti dobrovolných hasičů, se v současné době stává vyhledání ztracených osob jednodušší, než před několika lety.

Na závěr ještě uvádíme pohled na celou akci ze strany zachráněného sportovce:

Včera v podvečer jsem se s Běžeckým kroužkem Varnsdorf vydal na Luž. Byla tma a mlha, bohužel došlo kvůli špatné koordinaci k mému oddělení od skupiny a později jsem seběhl z lesní cesty. Po několika marných pokusech o hledání cesty a návrat ke druhé části skupiny, která se mě snažila navigovat troubením, ale díky neschůdnému terénu nebylo možné se k ní vydat, jsem se telefonicky obrátil na velitele Sboru dobrovolných hasičů Varnsdorf pana Suchardu. Ten mi pomohl s určením polohy na základě popisu místa a souřadnic, které jsem mu poskytl z mé GPS. Po dohodě o dalším postupu a volbě směru jsem se vydal po cestě, ze které jsem několikrát sešel. Nakonec se mi ale podařilo vrátit se zpět k rozcestníku, od kterého jsem již znal cestu zpět do Waltersdorfu, tam mi jeli varnsdorfští hasiči spolu s německým kolegou naproti. Velmi si vážím jejich ochoty a děkuji za pomoc v této situaci, ze které bych se dostával bez jejich spolupráce velmi těžko. Je to ponaučení, ze kterého se musíme poučit při plánování dalších akcí.
Pavel Vodička