04.10.2013 – Únik ropných látek v ulici Žitavská

09.10.2013, 14:17 Kapaliny

Ve chvíli, kdy jednotka HZS vyjížděla na událost – pád stromu na komunikaci v Rybništi – se na stanici dostavil muž se žádostí o pomoc při úniku oleje z vozidla.

V domnění, že se jedná o menší únik vyjela na místo události jednotka SDH Varnsdorf s vozidlem CAS24 Tatra Terrno pouze s jednočlenou posádkou (velitel JSDH). Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo velitelem JSDH zjištěno, že došlo k prasknutí hadice na hydraulický olej v horní části nástavby vozidla firmy Ekoservis (vozidlo na svoz komunálního odpadu) a následnému úniku více jak 100 litrů hydraulického oleje.

O této skutečnosti bylo ihned informováno KOPIS, vedoucí odboru životního prostředí a dispečink městské policie. Zároveň byl povolán další člen jednotky, který zároveň dovezl další sorbentem Absodan DN2.

Vozidlem JSDH byla na komunikaci vytvořena překážka tak, aby nedocházelo k dalšímu rozjíždění vylitého oleje na komunikaci, dále byla vytvořena ze sorbentu bariéra k zabránění dalšímu rozlévání oleje v prostoru u obrubníku a byl zasypán únik oleje ve střední části komunikace. Před příjezdem jednotky HZS z Rybniště byla příslušníky JSDH a posádkou poškozeného vozidla ošetřena hlavní část komunikace a chodník.

Pracovníkem odboru životního prostředí p. Mgr. Markem Hartychem bylo na místě zjištěno, že použitý olej je ekologický a tudíž není nutné provést odtěžení vrchní vrstvy chodníku, ani sanovat jírovec zasažený výstřikem oleje. Za pomoci příslušníků HZS byl sorbent nasypán i na střechu nástavby vozidla, kde byly další kaluže oleje.

Na sanaci z komunikace byl z vozidla Terrno použit zametací vozík, pomocí kterého se podařilo omezit množství použitého sorbentu. Po dokončení úklidu bylo dohodnuto, že použitý sorbent bude odebrán a na místě zůstane slabá vrstva nového sorbentu, který zabrání případné kolizi vozidel. O situaci na komunikaci byl před opuštěním místa zásahu informován i správce komunikace SÚS Ústeckého kraje.

Příslušníci bez zranění, technika bez závad.

[googleMap]map[/googleMap]