25.07.2013 – Cvičný požár budovy ve Varnsdorfu na ulici Nádražní

26.07.2013, 11:44 Cvičení a výcviky

Poslední červencové čtvrteční cvičení bylo ve znamení požáru, jehož místo bylo do poslední chvíle utajováno a pečlivě organizačně připravováno již od rána. Pro cvičení byla vybraná činnost, která hasičům rozhodně není cizí – hašení požárů a záchrana lidského života.

Pro maximální simulaci reálných podmínek působení tepla a kouře na hasiče byl vybrán již několikrát vyhořelý objekt v ulici Nádražní ve Varnsdorfu. Vzhledem k tomu, že jsme se snažili vytvořit podmínky pro reálný požár se silným zakouřením, byla z důvodu možných telefonických ohlášení od nic netušících občanů zajištěna informovanost o výcviku na příslušném operačním středisku HZS (tísňové linky 150 a 112), sloužící směně profesionálních hasičů, městské policii Varnsdorf a zaměstnanců Českých drah.

V dopoledních hodinách jsme přizpůsobili podmínky pro výcvik, šlo o odstranění střepů, větších překážek a zakrytí oken pro zajištění sytého kouře uvnitř budovy. Pro vytvoření požáru vznikla 2 ohniska ze starých dřevěných palet a 3 vytvořené tzv. „zakuřovací sudy“, které tvoří hustý dým pro dezorientaci hasičů. Veškerá ohniska byla rozmístěna tak, aby nedošlo ke skutečnému a neočekávanému požáru zbytku dřevěné střechy, tedy v místnostech s betonovým stropem a sutinovým podložím. Abychom podmínky nezlehčovali, umístili jsme do budovy dvě osoby v bezpečné vzdálenosti od zakouření.

V 16 hodin bylo provedeno rychlé seznámení s očekávanou činností, rozdělení hasičů do skupin a přidělení na techniku – CAS 24 Tatra Terrno, CAS 32 Tatra 148 a DA Fiat Ducato. Mohli jsme tedy vyrazit jako ke skutečnému zásahu. Po příjezdu na místo události se již z oken valil hustý dým, proto bylo vytvořeno dopravní vedení s rozdělovačem a 3× proudem „C“.

Dvě skupiny byly určeny jako záchranné, proto se po kompletním ustrojení vrhly vstříc ohni a vyhledávání osob. Třetí skupina tvořila zálohu, ochlazovala plášť budovy a následně pomáhala při záchraně osoby na nosítkách. Po zhašení plamenného hoření u hlavních ohnisek jsme zapálili ještě jedno menší, na opačné straně budovy, a simulovali rozšíření požáru střešní konstrukcí, přičemž hasiči byli nuceni se k ohnisku dostat pomocí nastavovacích žebříku oknem a prodlužovat vedení o dvě hadice.

Po finálním průzkumu celé budovy jsme objekt uvedli do původního stavu, omyli zdi, uklidili náš nepořádek a vyfotili společnou fotku.

Cvičení nám nahradilo dlouhodobý pokles výjezdů, které k udržování našich zkušeností bezesporu potřebujeme. Dále jsme splnili zákonnou povinnost použití dýchacího přístroje, který je každý z hasičů s kurzem povinen použít jednou za 3 měsíce (pro některé byl tento požár vůbec první po absolvování kurzu). Větší chyby jsme neshledali a menší jsme napravili a vyříkali.

Jsem rád, že v dnešní době shonu za penězi jsou stále mladí lidé, kteří jsou zapáleni do takto nebezpečné činnosti bez nároku na jakoukoliv odměnu.

Bc. Jan Přerovský
velitel družstva
JSDH Varnsdorf

[googleMap]map[/googleMap]