04.07.2013 – Hasiči trénovali zásah na unikající nebezpečnou látku

05.07.2013, 16:58 Cvičení a výcviky

V rámci pravidelného čtvrtečního cvičení jsme se rozhodli využít hezkého počasí a vyrazili jsme na praktický výcvik k varnsdorfskému rybníčku u Billy s CAS 24 Tatra Terrno a DA Fiat Ducato.

Prvním úkolem cvičení bylo teoreticky a prakticky nastínit novým hasičům zásah na nebezpečnou látku. Na tyto typy zásahů sice nejsme předurčeni, ale zároveň se s nimi můžeme prakticky kdykoliv setkat (únik amoniaku v mlékárně či zimním stadionu nebo únik chlóru v bazénu). Jednalo se především o fungování jednotek v nebezpečné a vnější zóně, odstupy v místě události s ohledem na směr a sílu větru, úrovně ochranných prostředků a obecné informace o dekontaminaci.

Simulace zásahu byla prováděna ve žlutých oblecích Sunit, což je nepřetlakový oblek fungující jako běžná pláštěnka, na které se látka vysráží, stéká a přitom chrání kůži. Pro ochranu dýchacích cest se používá izolační dýchací přístroj, který se umisťuje na rozdíl od přetlakových chemických oděvů na vrchní část oděvu. Protentokrát jsme dýchací přístroje vynechali z důvodu časového vypětí pro střídání obleků a vyzkoušení několika situací.

Druhým úkolem výcviku bylo správné postupování s vysokotlakým proudem a poté s jedním „C“ proudem. Tyto postupy neplatí pouze pro nebezpečné látky, ale i pro zásahy u běžných požárů, u kterých se postupující hasiči musí chránit. Nedaleko od nás jsme umístili barel, který simuloval únik látky v plynné formě. Družstvo hasičů se přiblížilo pod ochrannou clonou, která má jasný účel – malé kapičky na sebe vážou unikající látku, zabraňují šíření oblaku jeho srážením a zároveň izolují teplo od případného zdroje požáru působící přímo na hasiče.

Po přistoupení na vhodnou vzdálenost pod clonou se proud změní na neúplný kompaktní proud a simuluje se samotné ochlazování nádoby a okolních budov. Pro zajímavost jsme umístili jednu zraněnou osobu poblíž barelu s očekáváním, že s přístupem hasičů udělá kdokoliv chybu, ale přístup a evakuace zraněného do místa pro dekontaminaci proběhla ukázkově a nebylo třeba námitek.

Posledním úkolem bylo ozkoušení funkčnosti sání čerpadla z rybníčku pod maximálním možným podtlakem, které proběhlo úspěšně.
Po sbalení materiálu jsme si dali dobrou zmrzlinu a rozešli se domů s tím, že snad v každém z nás opět něco málo zůstalo.

Bc. Jan Přerovský
velitel družstva
JSDH Varnsdorf

[googleMap]map[/googleMap]