27.06.2013 – Převrácená cisterna ve Varnsdorfu

27.06.2013, 22:45 Kapaliny

Těsně před půl jednou po poledni byl vyhlášen požární poplach jednotce HZS ÚK stanice Varnsdorf – dopravní nehoda nákladního automobilu, cisterna se syrovátkou v příkopě.

Po upřesnění místa události (prvotní ohlášení Čsl. letců, následně Čs. mládeže na druhé straně města) dorazila jednotka na místo události a zjistila, že vozidlo je v příkopě převrácené na boku. Jednotka provedla prvotní úkony, potvrdila uniklou látku a prověřila možný únik pohonných hmot z plné palivové nádrže na spodní straně tahače. Na místo se dostavil velitel JSDH, který na stanici při výjezdu HZS a dovezl s sebou z MěÚ vedoucího odboru životního prostředí. Místo nehody uzavřela Městské policie, která zajišťovala řízení provozu v jednom jízdním pruhu.

Po poradě na místě byly následně přivolány další instituce jako např. Povodí Ohře, Technické služby, Severočeské vodovody a kanalizace, Správa a údržba silnic a na riziko úniku byla informována i čistírna odpadních vod. Na místo byly povolány dva fekální vozy (IFA 5 m3 a Tatra 11 m3), které odčerpaly ze všech komor zbývající syrovátka. Podle nákladních listů se v cisterně o objemu 33 m3 přepravovalo 25 m3, ze kterých se podařilo zachytit a odvézt 21 m3. V době odčerpávání syrovátky z jednotlivých komor provedli příslušníci HZS odčerpání lagun uniklé syrovátky na zahradě soukromého domu do příkopu u havarovaného vozidla, odkud byla následně odčerpána fekálním vozem. Zachycená syrovátka byla zlikvidována v čistírně odpadních vod ve Varnsdorfu.

Následně se na místo dostavil autojeřáb AD 28 na podvozku Tatra 815 a byla povolána jednotka SDH Varnsdorf s vozidlem CAS32 Tatra 813. Tatra 813 během prvotního manévru pomáhala autojeřábu s převrácením tahače, následně byla zapřažena za přední závěs havarovaného tahače a po nadzvednutí cisterny provedla plynulým tahem vytažení celé soupravy na vozovku. Po následném umytí a kontrole motoru protočením (zda se olej nedostal nad písty) byl motor nastartován a po dofoukání vzduchu byly tlakem vzduchu srovnány všechny měchy. Havarované vozidlo bylo na vlečné tyči odstraněno mimo vozovku na záchytné místo a vozovka byla proudem vody očištěna od zbytků zeminy a pracovníci SÚS označili dopravním značením (snížení rychlosti, směrové tabule) místo utržené krajnice.

Celý zásah byl dobrou ukázkou spolupráce mezi všemi složkami IZS včetně orgánů krizového řízení ORP Varnsdorf s majitelem havarovaného vozidla, vlastníky poškozených domů, soukromými firmami apod.

Jiří Sucharda, velitel JSDH Varnsdorf