31.05.2013 – Uvolnění koryta řeky Mandavy

31.05.2013, 16:26 Živly

V pátek dopoledne kolem půl jedenácté bylo pracovníky Státní správy hmotných rezerv (kteří mají ve Varnsdorfu sklady), nahlášeno spadlé lešení blokující koryto Mandavy v blízkosti státní hranice.

Na místo se ihned vydal pracovník krizového řízení ORP Varnsdorf, který zmapoval situaci a zahájil nezbytné kroky k odstranění lešení z koryta řeky. Vzhledem k tomu, že v té době byl 1. stupeň povodňové aktivity a nadále pršelo, představovala tato překážka určitou hrozbu pro nedaleké sklady SSHR. Okamžitě byl informován vodohospodářský dispečink Povodí Ohře, starosta města a tajemník povodňové komise.

18 metrů dlouhé HAKI lešení bylo použité pracovníky servisní organizace pracující pro RWE na výměnu plynového potrubí umístěného pod mostem v Mostecké ulici. Při zvýšené hladině se na něj nabalila splavená tráva, naplavené dřevo a další odpad, který zvýšil odpor lešení, strhl jej a odnesl několik desítek metrů, kde se zaseklo v korytě. Jediný možný přístup k němu byl z pozemku varnsdorfské čistírny odpadních vod.

Po dohodě na místě pracovníci plynařské firmy objednali místní autojeřáb a město zajistilo vjezd do objektu ČOV a členy JSDH na uvázání lešení.

Výjezd dobrovolné jednotky byl proveden vozidlem CAS 24 Terrno (1+2). Členové JSDH jištění lanem vstoupili v suchých pracovních oblecích do koryta řeky Mandavy (vodní sloupec 61 cm) a do příjezdu autojeřábu očistili lešení od naplavenin a zaklesnutých větví. Po příjezdu jeřábu bylo lešení uvázáno a vyproštěno na břeh, kde bylo rozebráno.

Zbytek lešení byl na vytažen jeřábem na druhý pokus. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu a po ošetření obleků a použitého materiálu se zařadila do výjezdu. Hasiči bez zranění, technika bez závad. Zároveň byl o uvolnění koryta informován starosta obce, vodohospodářský dispečink i tajemník povodňové komise.

Během zásahu byly poprvé v praxi použité suché obleky Agama Worker pořízené z programu Cíl 3 – ochrana před povodněmi.

[googleMap]map[/googleMap]