02.03.2013 – Únik oleje do řeky Mandavy ve Varnsdorfu

02.03.2013, 18:51 Kapaliny

Jen co se stačili hasiči po dopoledním výcviku v ledové vodě trošku ohřát, dát si dobrý oběd a udělat si pohodu u kávičky, už je zvuk sirény opět hnal k vodě – řece Mandavě, kde došlo k úniku převodového oleje do vodního toku.

Olej do řeky Mandavy unikl z jednoho z vozidel Tatra, které provádějí odbahnění koryta (viz video TATRA nezná bratra). Při průjezdu korytem došlo k nárazu diferenciálu jedné ze zadních náprav k uražení vypouštěcího šroubu a následnému úniku převodového oleje do vody. Řidič však zachoval chladnou hlavu a podařilo se mu část vytékajícího oleje zachytit. Do Mandavy tak uniklo pouze cca 5 -8 litrů oleje. Pracovníci firmy ihned zavolali tísňovou linku a zároveň v Lidické ulici natáhli vlastní nornou stěnu.

Profesionální hasiči po průzkumu vodního toku v prostoru bývalých kasáren povolali posilovou dobrovolnou jednotku a s její pomocí a společným materiálem instalovali další nornou stěnu pod mostem na Národní ulici (u andělské lékárny). Tu zasypali sorbentem Reo Amos a Kurolem. Vzhledem k tomu, že v tomto místě je však silný proud začala tato stěna brzy olej a nasycený sorbent propouštět pod sorpčními válci. Proto byla instalována další norná stěna na klidné hladině nad jezem v ulici Horní nábřeží. Po její instalaci byla stěna v ulici Národní odebrána (nasycený sorbent byl sesbírán do igelitových pytlů) a převezena ke stěně na Horním nábřeží. Prostor nad stěnami a mezi nimi byl vyplněn sorbentem.

Celé místo bylo zkontrolováno pracovníky povodí Ohře a Odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf. Po ujištění, že nehrozí únik ropných látek přes tyto stěny, bylo dohodnuto, že situace nehrozí riziko pro německou stranu, která proto nemusí být o této situaci informována.  Instalované norné stěny budou hlídky MP až do jejich odstranění kontrolovat.

[googleMap]map[/googleMap]