18.06.2012 – Výcvik v Görlitz, aneb plameny v kamionu

19.06.2012, 13:19 Cvičení a výcviky

Když jsem dostal na 1. máje od německých kolegů z Grossschönau nabídku na účast 4-5 našich hasičů na výcviku v požárním kontejneru v Görlitz, vůbec jsem neváhal.

Termín byl sice dost vzdálený (půlka června) ale o to bylo více času nato, si něco o tomto kontejneru zjistit. K tomu mi napomohli stránky kontejneru a určitý obrázek jsem získal i z propagačního materiálu v PDF.

Tam jsem pochopil, že se asi nebude jednat o flashover kontejner, který je provozován u nás, ale spíše kontejner požární (tepelný). Získat pro tento nápad celou jednotku nebylo nic těžkého, 5 členů včetně mě se přihlásilo do druhého dne a zbytek včetně fotografa Michala chtěl jet jenom na čumendu.

V pondělí 18. června 2012 jsme se tedy v „plné polní“ přesunuli do Grossschönau, odkud jsme již v koloně jeli od cca 50 km vzdáleného Görlitz. Po příjezdu jsme si kontejner prohlédli a absolvovali školení ohledně vlastního výcviku. Až během prvního zásahu českých hasičů a jejich chyb jsme pochopili jazykové bariéry a nepochopení při prvotním školení a tak jsme si před dalším výcvikem znovu vysvětlili priority hašení v kontejneru.


Vlastní průběh cvičení:

Do kontejneru se vchází po schodech z jeho střechy a dva členové družstva přicházejí k uzavřeným plechovým dveřím. Jelikož jsou tyto dveře horké, hasič s hadicí je skrápí. Následuje pootevření dveří a několikeré stříknutí ke stropu k zabránění rolloveru. Poté jsou dveře opět zavřeny a po chvíli s krytím vodní clonou opět otevřeny a hasiči v podřepu (nejlépe po jednom kolenu) se pomalu posouvají do hlavní místnosti.

V ní hned za dveřmi hoří pohovka (sófa), další oheň se rozhořívá pod schodištěm, v boční části vedle schodiště hoří plyn z poškozeného uzávěru plynu a nad hlavou se rozhořívá rollover. V zadní místnosti (za stanovištěm obsluhy) je velký krb, který je zapotřebí také uhasit. Celý zásah řídí obsluha, která je v klimatizované místnosti uprostřed kontejneru a vidí průběh výcviku.

Tato obsluha spouští a vypíná jednotlivé ohně, určuje ve čtyřech stupních intenzitu požáru a spouští simulaci kouře. Zvukovým znamením upozorňuje na chyby při zásahu, případně poradí jak dál. Po splnění všech úkolů ukončuje cvičení, dává pokyn k opuštění kontejneru a po každém zásahu jej ochladí a odvětrá.Priority zásahu a jeho chyby:

Prioritu při hašení má vždy rollover, požár pod únikovým schodištěm a požár uzávěru plynu. Požár pohovky a krbu je nepodstatný, i když také hodnocený. Hasič s proudnicí se zabývá pouze hašením, úkolem druhého hasiče je neustálá kontrola celého prostoru a řízení prvního hasiče. Výcvik se hodnotí za celou dvojici, tj., její schopnost reakce a také schopnost „přežití“. Za splnění výcviku se považuje:

  • 1. cíl – ochlazení vstupních dveří, jejich pootevření, ochlazení stropu několikerými výstřiky, opětovné uzavření dveří a následný vstup do prostoru s vodním krytím.
    • Chyby: neochlazení dveří, prudké otevření dveří, neochlazení stropu, nezavření vstupních dveří po prvním zásahu, vstup do prostoru bez vodního krytí.
  • 2. cíl – uhašení pohovky, neustálá kontrola a hašení opakovaných rolloverů, hašení úniku plynu a následné uzavření ventilu, hašení prostoru pod schodištěm a uhašení krbu.
    • Chyby: ignorování rolloverů, nepostřehnutí znovuvzplanutí již uhašených požárů, nedodržování priorit hašení, špatně nastavený úhel rozstřiku proudnice, kontinuální hašení místo silných výstřiků, nedodržování výšky pohybu, špatná práce jednotlivých členů nebo špatná komunikace mezi hasiči.
  • 3. cíl – opuštění prostoru – podmínkou úspěšného splnění cvičení je opuštění prostoru požáru s krytím schodiště vodním proudem.
    • Chyby: odchod hasiče s proudem jako první. Následné vzplanutí a ohrožení hasiče bez proudu.

Po dokončení cvičení se hasiči ochladí a odvětrají na střeše kontejneru, doplní tekutiny a další dvojici tvoří zálohu pro případ úrazu a manipulace s hadicí.


Celkový dojem:

Vzhledem k tomu, že jsem se podobného výcviku ještě neúčastnil, tak dojem velký. Celé cvičení (jako sestava) je sice odtržené od reálné skutečnosti, ale s jednotlivými prvky se hasiči setkávají v běžné praxi velmi často. Možnost hasit únik plynu z potrubí, kdy vám plamen šlehá do obličeje a ventil je rozpálený do běla je prostě adrenalin. Stejně tak i reálně vypadající rollover apod.

Co na člověka velmi zapůsobí je teplota. Využil jsem možnosti a zatím co při prvním cvičení jsem jej absolvoval s mým kolegou a teplotou plamene nastavenou na 2-3 stupeň, při mém druhém vstupu jsem šel na cvičení s německým kolegou (zkouška komunikace při zásahu) a teploty jsme nechali nastavit na maximu. Při prvním cvičení jsem se soustředil hlavně na správnost postupu a nedělání chyb a teplotu jsem bral pouze okrajově.

Při druhém vstupu byla teplota znatelná již při vstupu do prostoru (v 1 metru výšky 240° C, v 1,5 m již cca 400° C), nutila hasiče k pohybu pouze u podlahy. I přesto došlo k intenzivnímu pálení kolen a pohybu pouze v kačácích, což velmi ovlivňuje psychiku, bylo znát rychlé přehřátí a následně i určité obavy o svůj další osud. Při druhém vstupu byla dohoda s obsluhou kontejneru cvičení neustále prodlužovat až do jeho ukončení znamením jednoho z hasičů.

K tomu došlo po cca 5 minutách, kdy jsme byli již téměř vyčerpání. I za tuto dobu byla teplota uvnitř kontejneru taková, že kromě toho, že jsme byli „durch“ propocení, nebylo možné naše svlečení bez použití rukavic pomáhajících kolegů. V reálném zásahu by došlo k velmi rychlému fyzickému i psychickému vyčerpání a i to byl účel tohoto cvičení. Vzhledem k nabídce našich kolegů se bude cvičení příští rok opakovat.


Závěr:

Kontejner vyrobila a provozuje firma Dräger a celý jeho provoz sponzoruje firma Enso (obdoba našeho ČEZu). Němečtí hasiči mají tento výcvik zařazen jako součást plánovaných každoročních výcviků a je možné jim to jenom závidět. Rád bych tímto poděkoval našim kolegům i obsluze kontejneru za jejich vstřícnost a za umožnění této zkušenosti.

Jiří Sucharda
velitel JSDH Varnsdorf

[googleMap]map[/googleMap]