31. března byl vyhlášen 2. ročník soutěže o nejlepší hasičský web

02.04.2007, 21:44 Novinky

Jak jste mnozí zaznemenali, bude to již 3 roky, co se naše stránky umístily v prvním ročníku této prestižní soutěže na prvním místě.

Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic a Ministerstva vnitra české republiky (odbor tisku a public relations) vyhlašují 2. ročník soutěže „O NEJLEPŠÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIčů“

Patronem soutěže se stal ministr vnitra české republiky pan Ivan Langer. Soutěž byla vyhlášena 31. března 2007.

Cíl soutěže:

• zlepšení dostupnosti elektronických informací o dobrovolných hasičích
• podpora komunikace občanů a dobrovolných hasičů
• přiblížení hasičských tradic veřejnosti
• výběr nejlepších hasičských webů jako příklad ostatním sborům
• navázání užšího kontaktu s mladou generací, která s počítači vyrůstá

Kritéria soutěže:

1. Může se přihlásit každý sbor dobrovolných hasičů, který má vlastní internetové stránky, nebo jsou jeho stránky zařazeny do internetových stránek obce (města).
2. Internetové stránky sborů dobrovolných hasičů musí být funkční na www minimálně dva měsíce k datu vyhlášení soutěže, tzn. založení stránek SDH musí být datováno nejpozději v lednu 2007.
3. Do soutěže se mohou přihlásit pouze sbory dobrovolných hasičů z české republiky.
4. Každý Sbor dobrovolných hasičů, který se chce přihlásit do soutěže, musí řádně vyplnit přihlášku, kterou nalezne na www stránkách Sdružení pro obnovu a zachování historických hasičských tradic www.hasicsketradice.cz a tato musí být do 31. dubna 2007 zaslána na emailovou adresu b.vrbkova@seznam.cz
5. Výjimky v hodnocení soutěže povoluje porota.

Příjem přihlášek: Do 31.dubna 2007

Pravidla výběru:

Z přihlášených internetových stránek SDH bude vybráno 10 www stránek do užšího výběru, který ohodnotí formou bodového hodnocení vybraná porota, sestavená z odborníků a laiků.

Bodovací tabulka bude sestavena z devíti kritérií

• rozsah informací o sboru,
• historie sboru,
• aktuální informace,
• originalita zpracování,
• zajímavé nápady,
• přehlednost a funkčnost www,
• využití odkazů,
• kontakt na SDH (poštovní adresa, e-mail, telefon, dopravní spojení, mapa,…),
• fotografie, audio, video

Bodování

1 bod – vynikající
2 body – zajímavý
3 body – dobrý
4 body – dostatečný
5 bodů – nezajímavý

Vybraná porota:

František Špaček – webmaster www.mvcr.cz, předseda poroty
Barbora Vrbková – Fakulta sociálně-ekonomická UJEP, místopředsedkyně poroty
Václav Bláha – tajemník sdružení provozovatelů HRS
Tibor Šárközi – zástupce ředitele Agentury vojenských informací a služeb (AVIS)
Roman Knotek – webový designer a vítěz soutěže Internetová prodejna roku 2006
Alena Borlová – místopředseda Sdružení historických tradic, výkonná předsedkyně Organizačního výboru Hasičských slavností Litoměřice 2007
Ivana Jungová – redaktorka časopisu Veřejná správa
Alena Šukovská – oddělení webové prezentace odboru tisku a public relations MVčR
Petra Malá – oddělení webové prezentace odboru tisku a public relations MVčR
Petr Smrž – webmaster www.hasicketradice.cz
Josef Panožka – majitel grafického studia Transpan
Ivan Králik – ředitel Městské policie Litoměřice
Zdeněk Ráž – odbor prevence, Gř HZS
Vendula Horáková – tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Jan Lukš – prezident asociace velitelů HZSP
Jana Ducháčková – webmaster https://hasici.varnsdorf.cz – vítěz minulého ročníku soutěže

Vyhodnocení porotou: Do 31. května 2007

Vyhodnocení soutěže:

Do 1. června 2007 – vyhlášení výsledků bude provedeno formou uveřejnění informace na www (viz. bod forma vyhlášení) a vítězům bude zaslána informace o umístění s pozváním na slavnostní předání cen.

Předání cen:

Dne 16. června 2007. Slavnostní předání cen bude provedeno na Hasičských slavnostech 2007 v Litoměřicích na výstavišti Zahrada čech (pavilon A). čas bude ještě upřesněn.
Hlavní cenu – broušenou vázu, převezme vítězný sbor z rukou patrona soutěže ministra vnitra Ivana Langera.
Moderování předání cen se ujme ředitelka odboru tisku a Public Relations a tisková mluvčí ministra vnitra.

Ceny:

Ohodnoceno bude prvních pět umístěných www stránek sborů. Hodnotnější ceny dostanou první tři.

Partneři soutěže:

Gř HZS, SH čMS, Sdružení historických tradic, MVčR, Grafické studio TRANSPAN

Média na předání cen: Zajistí garanti akce.