18.02.2012 – Požár opušteného objektu v ulici Petra Bezruče

18.02.2012, 14:48 Požáry

Dne 18. února 2012 v 9:10 hod byla vyslána jednotka HZS ÚL stanice Varnsdorf a JSDH Varnsdorf k opuštěnému objektu bývalé restaurace v ulici Petra Bezruče, kde byl ohlášen požár v půdní části.

Jednotka HZS vyjela na místo události s technikou CAS-15 MAN, CAS-32 Tatra 815 a AZ-30 IFA. Dobrovolná jednotka vyjela s technikou CAS-24 Tatra Terrno v počtu 1+4 a CAS-32 Tatra 813 v počtu 1+2.

Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár II. fáze v půdním prostoru budovy, který byl již zpozorovatelný okny. Od cisterny profesionálních hasičů bylo připraveno vedení s rozdělovačem a útočným proudem „C“, kterým se provádělo prvotní hašení ve 2 patře budovy.

Po přistavení nastavovacího žebříku se čtyřčlenná skupina hasičů vydala na průzkum budovy z přístavku, který nebyl zasažen hořením. Zde byl posléze použit druhý útočný „C“ proud a vysokotlaký proud z CAS dobrovolné jednotky.

Vizuálně se mohlo zdát, že byl po chvilce požár lokalizován, ten však začal prostupovat izolací pod plechovou střechu, která odkrývala další ohniska rozptýlená pod celou plochou střechy.

Velitel zásahu dal pokyn k vytvoření průzkumných skupin uvnitř, které se průběžně střídaly v náročných podmínkách sálavého tepla a silného zakouření. Postupně se podařilo otevřít všechna půdní okna pro vytvoření přirozené ventilace, kvůli odvodu tepla a vodní páry.

Po nahlášené lokalizaci a zlepšení viditelnosti v půdním prostoru byla zjištěna náročnost místa požáru. Půdní prostor byl členitý na různé komory a „slepá místa“, která byla navíc v různých výškách, takže hasiči každou chvíli naráželi na nové schody, překážky a jiné výškové nerovnosti.

Půda byla navíc nejméně z poloviny rozdělena ještě jedním dřevěným patrem, které bylo po působení tepla nestabilní, to hasičům stále ztěžovalo podmínky pro vyhledávání skrytých ohnisek.

K úplné likvidaci bylo potřeba pomocí automobilového žebříku část střechy rozebrat zvenčí, přičemž veškeré kusy zachycené na střeše, které by mohli ohrozit kolemjdoucí, byly taktéž odstraněny.

Po důkladném ohledání objektu termokamerou, která je hasičům vynikajícím pomocníkem, byla na místě ponechána část dobrovolné jednotky s CAS-24 Terrno, která stále monitoruje celou situaci, a je připravena dohasit ukrytá ohniska, která se mohou vyskytnout a požár znovu rozšířit.

Zůstávajícím hasičům byl zajištěn dovoz stravy a náhradních zásahových oděvů velitelem jednotky. Vetšina techniky na základně v 11:45, hasiči bez zranění. Příčina požáru je v šetření.

Přerovský Jan – velitel družstva JSDH Varnsdorf

[googleMap]map[/googleMap]