01.01.2007 – Varnsdorf, požár mateřské školy

01.01.2007, 21:15 Požáry

Hodinu a 43 minut nového roku 2007 byl na tísňovou linku 150 oznámen požár Mateřské školy v Pražské ulici…

První jednotka HZS proto vyrazila nejdříve do ulice Pražské k bývalé vile Mateřské školky, teprve potom bylo upřesněno, že se jedná o areál současné školky o cca 300 metrů dále v ulici Edisonova mezi paneláky.
Průzkumem bylo zjištěno, že explozí zábavné pyrotechniky došlo k rozbití skleněné výplně u dveří do zahrady a následnému požáru vystavených exponátů v zimní zahradě (usušené listí, textil, dekorace apod.). Následkem silného zakouření došlo k vyčerpání vzdušného kyslíku a snížení plamenného hoření. Jednotka HZS, doplněná o členy JSDH za pomoci ručního hasicího přístroje provedla likvidaci požáru a vynesení doutnajících částí dekorací. Poté byly nasazeny dva přetlakové ventilátory a veškeré zakouřené prostory byly odvětrány. Z horního patra objektu byly vyneseny dvě klece s chovnými ptáky a také klec s králíkem, o které se děti ve školce starají. Za pomoci strážníků Městské policie byl objekt provizorně zajištěn a po ohledání vyšetřovatelem předán pracovnicím Mateřské školy.