19.11.2006 – Varnsdorf, propadlá vozovka

19.11.2006, 22:29 Nehody

Poklid nedělního večera se Superstar přerušilo volání Městské policie. Při hlídkové službě se služební vozidlo propadlo do původního topného kanálu…

Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že služební vozidlo Ford je pravým předním kolem spadlé do starého topného kanálu. Není to první případ, před několika lety do podobného kanálu spadlo i vozidlo Tatra varnsdorfských profesionálních hasičů.
Naštestí jelo vozidlo Ford krokem, takže nedošlo k žádnému poškození. Proto bylo povolána jednotka HZS, jejíž příslušníci vozidlo vyprostili ručně lidskou silou. Po kontrole podvozku pokračoval Ford v další hlídkové službě. Na místo byl povolán zástupce Technických služeb a protože bylo na vozovce vidět více prohlubní ve směru kanálu, byla celá komunikaci označena a uzavřena.