15.10.2006 – Varnsdorf, úhyn ryb v Mandavě

17.10.2006, 00:00 Havárie

Přestože se článek jmenuje úhyn ryb v Mandavě, více by mu slušel název „vše souvisí se vším“, což má v příhraničním městě poněkud hořkou příchuť…

To je způsobeno tím, že řeka Mandava pramení na českém území, v Rumburku přechází do německého Seifhennersdorfu, odkud se opět vrací do českého Varnsdorfu, aby se již definitivně vrátila do Německa v Grossschonau. Jakékoliv znečištení se tedy vždy promítá v mezinárodním problému nebo zásahu.
V pátek odpoledne bylo nahlášeno na operační středisko v Děčíně, že v Rumburku je voda v řece Mandavě obarvená do modra a silně pění. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná únik naředěného tiskařského laku v ekologickém provedení bez škodlivých účinků na životní prostředí. V neděli ráno se však pěna objevila v prostoru města Varnsdorf, dalším průzkumem bylo zjištěno, že je doprovázena silným úhynem ryb v celé šíři řeky. Událost byla ohlášena povodí Ohře a dalším orgánům a byly zahájeny nezbytné likvidační práce. Během zásahu bylo zjištěno, že se jedná o silnou otravu chemikáliemi, pravděpodobně kyselinou chlorovodíkovou a dalšími chemickými látkami uniklými při velkém požáru galvanizovny v Seifhennersdorfu v noci ze soboty na neděli. Ten zcela zničil výrobní halu firmy GWS Galvanowerk Seifhennersdorf, která byla investicí 2,5 milionu Euro dokončena v roce 2005. Na likvidaci požáru se podílelo 8 německých hasičských jednotek a při zásahu byla použita pěna, která se spolu s hasební vodou znečištěnou chemikáliemi splachovala do kanalizační sítě a nedaleké řeky Mandavy. Způsobený úhyn zcela zdecimoval stav ryb na německé části řeky, podle odhadů hospodáře až kolem 10 000 kusů pstruhů a dalších druhů ryb (hrouzek, lipan atd.), na českém území se otrava zatím projevila úplným úhynem v délce cca 600 metrů, dále došlo přítoky řeky k naředění a zmenšení koncentrace. Mnoho živých ryb však prokazuje známky otravy nedostatkem kyslíku a popálení žaber a je jen otázkou času jak se otrava celkově zvětší a projeví. Neštěstím je, že na české straně se jedná již o druhou celkovou otravu ryb v této části řeky během jednoho roku.