Vypalování trávy

04.10.2006, 13:20 Znáte?

S příchodem podzimu či jara se někteří „zahrádkáři“ vrhají na úklid zahrady po svém. Namísto pracnějšího, zato však ekologičtějšího vyhrabání staré trávy a jejího kompostování, volí jednodušší vypalování. Nejenže je to počínání nebezpečné, ale poškozují tím faunu, flóru a znečišťují ovzduší.

Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále zákonem o požární ochraně a zákonem o ochraně ovzduší. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí včetně Varnsdorfu.

V letošním roce varnsdorfští hasiči vyjížděli k několika případům hořící trávy. Riziko vznícení většího prostoru, než jaký jste případně chtěli vypálit, je tu vždy. Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba si uvědomit, jakým způsobem ohrožuje tento způsob úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 800 °C), může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu nebo dokonce jejich úplné vyhubení. Kouřové zplodiny ohrožují živočichy sdružující se na stromech a keřích až do výšky tří metrů. Na vypalování trávy doplácejí i chránění čmeláci, kteří přezimují v mělkých myších dírách.

Podle zákona o ochraně ovzduší může obec obecně závaznou vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálů. Pro město, které tuto problematiku ve vyhlášce neřeší, platí tak zákazy dané výše zmíněnými zákony. Apelujeme proto na vaši ohleduplnost nejen ke svým sousedům a hasičům, kteří by v danou chvíli mohli zasahovat jinde, ale především jde o vaše bezpečí.

Oheň založený v přírodním prostředí se může snadno vymknout kontrole a způsobit požár. Vypalování trávy již zapříčinilo hlavně u starších občanů nejedno zranění, či dokonce ztráty lidských životů.

Odstašujícím případem je dva roky stará událost z Jarošova. Do Jarošova vyjeli hasiči k další hořící trávě u plotu rodinného domu. Když však přijeli k ohni, našli zde již mrtvého starce, kterého z hořící trávy vytáhli sousedé. Přivolaný lékař záchranné služby se marně snažil o oživovací pokusy. Přestože oheň nadělal škody jen za tisíc korun, vybral si také jeden lidský život. S největší pravděpodobností se muž buï nadýchal zplodin a pak upadl, nebo ho postihla srdeční příhoda.

Jaký názor na pálení trávy máte Vy? Hlasujte v nové anketě.


Dle Ekologického centra Most pro Krušnohoří, www.idobryden.cz a Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje