Poděkování za hasební zásah v českém Švýcarsku

10.08.2006, 10:00

Naše jednotka obdržela mailem pochvalu za několikadenní nasazení v NP českém Švýcarsku od starosty OSH Děčín Pavla Veselého.

Celé znění:
„Chtěl bych touto cestou poděkovat vaší jednotce SDH, za nezastupitelný
podíl na lokalizačních a následných likvidačních pracích, při zdolávání
požáru na území Národního parku české Švýcarsko v lokalitě Jetřichovice.

Likvidace tohoto velkého požáru si vyžádala nasazení více jak třiceti
jednotek dobrovolných i profesionálních hasičů a to v počtu, který překračoval dvě stovky hasičů denně.

Byl to zásah, který prověřil nejen schopnost Integrovaného záchranného
systému jako takového, ale hlavně opět ukázal, jakou nedílnou a
nezastupitelnou součástí tohoto systému je vaše jednotka a její členové,
kteří svou obětavostí, houževnatostí a vytrvalostí ukázali všem, že
investice do vaší jednotky dobrovolných hasičů nejsou zbytečně
vynaloženými prostředky. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným hasičům
vaší jednotky.“

Starosta OSH Děčín Pavel Veselý