6 den tábora – šestá reportáž z letní akce

08.08.2006, 07:00

Šestý den tábora, pro německé děti předposlední, byl ve znamení soutěží a deště.

Jakmile jsme po snídani připravili na louce dráhy pro štafety (všechna družstva se musela naučit českou i německou štafetu, naprosto odlišné náplní i provedením), spustil se déšť a v následujících desítkách minut už jen sílil. Přesto se podařilo soutěže dokončit a děti opravdu odváděly dobré výkony. Po kratší přestávce, když se déšť poněkud ztišil, jsme se rozhodli absolvovat i hlavní hasičskou disciplínu – požární útok s motorovou stříkačkou. Aby družstva měla rovné podmínky, bylo čerpadlo obsluhováno strojníkem a sací potrubí se bylo na pevno spuštěno do rybníka,
ale soutěž jsme zdramatizovali vyhlašováním poplachu pro jednotlivá družstva přímo na ubytovně. Družstva se musela shromáždit a doběhnout asi 100 metrů k rybníku, kde teprve rozvinuli hadice a připravili útok. Průběh byl
dramatický, časy prvního a třetího družstva se lišily jen o 3 sekundy!

Protože ani odpoledne nebylo počasí milosrdnější a déšť pokračoval, rádi jsme využili možnosti přesunout sportovní zápolení v rámci táborové olympiády do kryté tělocvičny, která byla dnes výjimečně volná. I po večeři jsme boj s počasím nevzdávali – po vyhlášení vítězů malířské soutěže a odměnění velitelů smíšených družstev se podařilo za mírného deště zapálit táborák a během opékání buřtů odcházela jednotlivá družstva na noční vycházku. Trasa vedla kolem rybníku a byly na ní 4 herní zastávky. Děti pochopitelně šly bez baterek, jen za světla pochodní, které nesl první a poslední ze skupiny. Po skončení byly sice děti dost promoklé, ale šťastně unavené.

Zítra nás čeká rozloučení s německými dětmi, a už teï je jasné, že bez nich tu bude méně legrace (a patrně i nějaká ta slzička skane…).