4 den tábora – čtvrtá reportáž z letní akce

05.08.2006, 08:00 Novinky

Dnešní den byl trochu odpočinkový. Nejen, že jsme byli znavení včerejším výletem, ale také náhlá změna počasí nás trochu zaskočila.

Konečně totiž přišly na řadu nácviky hasičských disciplín, a současně se – s vydatným ochlazením – spustil dost vytrvalý déšť. Prvním překvapením ovšem nebylo počasí, ale složení jednotlivých družstev – podle věku účastníků je namíchal počítač bez ohledu na národnost nebo příslušnost k hasičskému sboru. Hlavním cílem našich mezinárodních táborů je totiž naučit děti vzájemné spolupráci a komunikaci. A tak se ve smíšených
družstvech učily české děti německou požární štafetu a naopak německé děti českou. Po počátečních rozpacích to byla radost pohledět.
Jako už před dvěma dny, i dnes vyrazili průzkumníci na trasu plánovaného celodenního výletu. Hrad Sion jsme málem minuli, částečně i díky nejasnému turistickému značení, rybník k eventuelnímu koupání (což je dost optimistický předpoklad) jsme našli, ale velmi nepříznivá předpověï počasí nás bohužel zaskočila. Večerní program byl veselý pro děti, ale vedoucí si těžce lámali hlavu s přípravou mokrého programu. Ráno snad bude chytřejší…