17.05.2011 – Požár stroje ve Velvetě

17.05.2011, 12:02 Požáry

Obě jednotky, jak profesionální, tak dobrovolná, vyjely k hlášenému požáru stroje v textilní továrně Velveta. Vzhledem k závažnosti oznámení vyjížděla nejen první CAS24 Ternno (1+2), ale i záloha s vodou CAS32 T813 (1+1).

Při příjezdu jednotky SDH k objektu tkalcovny už byla provedena lokalizace požáru pomocí ručních hasicích přístrojů a probíhala likvidace požáru bavlny v technologickém kanálu. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zahoření tkalcovského stroje zpracovávající bavlnu a hrozilo rychlé rozšíření požáru, bylo zapotřebí provést důkladnou prohlídku všech podzemních technologických kanálů.

Tyto kanály, které jsou umístěné v hale pod každou řadou strojů, jsou multifunkční – tedy jsou v nich kabelové lávky elektroinstalace, rozvody požární vody a dalších médií. Krom této funkce jsou ještě používány pro odsávání bavlněného prachu od strojů a tudíž se v nich požár velmi dobře a rychle šíří. K zabránění rozšíření požáru slouží i pravidelné 14ti denní čištění celého provozu včetně těchto kanálů od zbytků hořlavé bavlny, které je připraveno na tuto sobotu.

Zatímco jednotka HZS likvidovala zbytky požáru v technologickém kanálu přímo pod hořícím strojem, jednotka SDH provedla důkladnou prohlídku zbývajících kanálů. Po ukončení prohlídky všech prostor a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Příčinou požáru byla s největší pravděpodobností závada na elektrické instalaci staršího stroje. Velký vliv na prakticky minimální škodu a dopady na produkci firmy měl zásah vnitropodnikové požární hlídky, resp. požárního družstva, jehož velitel je členem JSDH Varnsdorf a během celého zásahu jednotky doprovázel, zajišťoval a podával potřebné informace.

[googleMap]map[/googleMap]