17.04.2011 – Únik vody do vody

17.04.2011, 22:02 Živly

17.04 17:04:49 UNIK NEBEZPECNYCH LATEK NA (DO) VODNI PLOCHU(Y), I.st. Decin, Varnsdorf, u kina Panorama pod hasicarnou, unik cerne latky.

Těsně po nedělní páté hodině se rozhoukaly sirény a operační technik telefonicky oznamoval vzniklou situaci s tím, že jednotka HZS je na zásahu (požár) v Rumburku. Jelikož se udané místo nachází přímo pod hasičskou zbrojnicí, cestou k hasičárně jsem odbočil přímo k němu.

Z metrové betonové trubky Karlovského potoka vytékal silný proud zkalené špinavé vody. Průzkumem bylo zjištěno, že ve vodě se nenacházejí žádné fekálie, zbytky odpadků ani ropné látky. Podle charakteristického rybničního zápachu a snižujícím se množství kalu ve vodě bylo pravděpodobné, že se jedná o intenzivní únik vody z některého vodního díla na Karlovském potoce.

Na místo dorazila motorizovaná hlídka Hlídkové služby PČR, kterou velitel zásahu (dále VZ) vyslal na kontrolu Karlovského potoka před zatrubněním, jednotka SDH byla vyslána s CAS24 Terrno na kontrolu rybníka u Penzionu Fontána na Výpadové ulici a hlídka MP byla vyslána na kontrolu vodního díla Mašíňák. Dále byl kontaktován pohotovostní pracovník Odboru životního prostředí MěÚ Varnsdorf, místostarosta města a další postup byl kontaktován s KOPIS.

Bylo dohodnuto, že KOPIS bude informovat německou stranu v Grossschönau a pracovníky Povodí Ohře, zatímco VZ zavolá předsedu Českého rybářského svazu (dále ČRS). Mezitím se na místo dostavila CAS32 T148 a byl připraven nástavný žebřík na odběr vzorků.

Telefonátem s předsedou ČRS a zároveň informacemi od vyslaných průzkumných hlídek se zjistilo, že silný proud vody je způsoben řízeným odpouštěním vodního díla Mašíňák, které je ve zkušebním provozu a řeší se na něm drobné reklamační závady. Zároveň se odpouštěním vytváří retenční prostor pro náhlé povodně.

Po zjištění příčiny zvýšeného množství vody a po ověření její nezávadnosti byl zásah ukončen a po sepsání záznamu se jednotka vrátila na základnu. V té době se na místo dostavila i jednotka HZS stanice Varnsdorf .

Vzhledem ke zbytečnému poplachu bude v následujících dnech upraven manipulační řád vodního díla Mašíňák tak, aby další manipulace během vypouštění byla hlášena přímo na KOPIS  (jako nahlašování pálení apod.).

JS

[googleMap]map[/googleMap]