27. 5. 2006 – Hasičský den Rumburk, 2. část

06.06.2006, 07:00 Cvičení a výcviky

Po ukončení námětového cvičení pokračovalo dopoledne ukázkou útoku požárního družstva žen a zejména na ukázky bohatou prevencí před požáry…

Ženské družstvo pod vedením strojníka Jirky Hozdeka předvedlo ukázkový požární útok z nádrže a nenechaly se přitom muži vůbec zahanbit. Pak už jsme se přesunuli ke středu náměstí, kde opět pod taktovkou Jirky Hozdeka byly připraveny ukázky hasicích přístrojů a způsoby hašení různých materiálů. Hasicí přístroje s prošlou revizí nebo už vyřazené dodává stabilně na prevenci firma Miroslava Hozdeka (požární služby a revize HP). Jako první proběhly ukázky zásahu na hořící kapalinu a to hasicí rouškou, sněhovým a nakonec práškovým přístrojem. U pevných látek jsme si ukázali zásah práškovým a vodním přístrojem. Třetí v řadě ukázek byla ukázka hašení elektroinstalace pod napětím (tady jsme si nasimulovali úraz elektrickým proudem u hasiče používající vodní hasicí přístroj). Pak už přišly na řadu správné přístroje a to sněhový a práškový. Na závěr přišla tradiční pánvička a to nejdříve správný postup s hasicí rouškou a nakonec ukázka hašení vodou a následný požár (na posledních snímcích). V posledním díle Vás seznámíme se závěrečnými ukázkami.