26.02.2011 – Výcvik, požár sklepa v paneláku

27.02.2011, 23:40 Cvičení a výcviky

26.02. 09:29:08 POZAR, VYSKOVE BUDOVY, I.st. Decin, Varnsdorf, Edisonova, 2739, pozar sklepnich prostor – TEST.

Výše uvedenou SMSkou, houkáním sirény na hasičárně a hlášením „plechové huby“ začal letošní první výcvik členů JSDH Varnsdorf. Až na jednoho nemocného a jednoho momentálně mimo město se výcviku zúčastnili všichni členové jednotky. Výcvik připravil velitel prvního družstva a zástupce velitele Milan Fiala společně s velitelem jednotky Jiřím Suchardou a strojníkem Petrem Ludwigem. Téma výcviku bylo jasné – pravidelný výcvik nosičů dýchací techniky v reálném prostředí sklepa panelového domu. Na simulaci požáru byl použit profesionální kouřostroj ROSCO 1700 a oranžový maják simulující požár.

O termínu výcviku byli členovéi JSDH informováni cca 10 dní předem, nevěděli však o jaký výcvik se bude jednat. Po obdržení poplachové SMS se dostavili do hasičárny, vozidly CAS24 Ternno, CAS32 T148 a DA Fiat Ducato se přesunuli na místo výcviku. Zde byli rozděleni k plnění jednotlivých úkolů, jako by se jednalo o skutečnou událost. Zakouření prostor pomocí  kouřostroje bylo velmi reálné a tak se v neznámém prostředí projevily veškeré problémy, které je nutné dále procvičovat, ale také nutnost úpravy nebo doplnění osobní výbavy.

Zejména se jedná o výměnu přilbových svítilen, současné jsou téměř k nepotřebě. Také je nutné dovybavit zásahové kabáty o poutka, sloužící k upevnění přenosných mikrofonů od radiostanic.

Vlastní výcvik zahájilo první dvoučlenné družstvo průzkumem bojem do sklepních prostor za účelem likvidace simulovaného požáru. Během prvních pár metrů došlo k nalezení osoby nadýchané zplodin hoření, kterou vyvedli ze sklepa, předali k ošetření a dále dle dispozic pokračovali v plnění svých úkolů.

Úkolem druhé, tříčlenné skupiny byla prohlídka únikového schodiště, chodeb a společných prostor a případné zahájení evakuace obyvatel objektu, což prováděli do doby, než zachráněná osoba vypověděla, že ve sklepních prostorách byli dva. Poté se skupina přesunula do sklepních prostor s úkolem nalézt a zachránit druhou osobu. Zde došlo vlivem špatné komunikace mezi velitelem zásahu a velitelem druhé skupiny k nepochopení situace a skupina místo urychleného vyhledávání osoby pochopila, že osoba je již mimo objekt a prováděla prohledávání prostor společně s odvětráváním sklepa pomocí otevírání oken. Zraněná (v reálném případě již možná neživá) nadýchaná osoba byla posléze nalezena za ohniskem požáru a byla evakuována čtyřmi zasahujícími do vestibulu panelového domu.

Třetí dvoučlenná skupina sestavená z posádky vozidla Tatra nahradila druhou skupinu a až do ukončení výcviku prohledávala únikové schodiště, kontrolovala postupně chodby a společné prostory a otevíráním oken odvětrávala zakouření.

Po uhašení ohniska požáru a téměř současné evakuaci druhé zraněné osoby byl výcvik ukončen a po sbalení použitého materiálu a odvětrání prostor výcviku se jednotky vrátila zpět na základnu, kde byl výcvik vyhodnocen.

Problémy s baterkami a poutky jsem již zmiňoval, dále se během vyhodnocení jednalo o problémy se zaseknutou pojistkou nosítek a problémy v radiové komunikaci, přístup jednotlivých hasičů k simulovanému zásahu apod. Milým překvapením bylo, že přesto, že se v posledních letech rapidně snížil počet výjezdů a přesto, že dlouho neproběhlo žádné cvičení, nevyskytly se během výcviku nějaké zásadní chyby, či problémy. Výcvik bude v letošním roce dále pokračovat technickým výcvikem a připravujeme další zajímavá témata.

[googleMap]map[/googleMap]