28. 4. 2006 – Varnsdorf, požár panelového domu

28.04.2006, 11:30 Požáry

Po vypuknutí požáru v paneláku na Pražské ulici se na místo sjely 3 hasičské sbory (HZS Varnsdorf, JSDH Varnsdorf a Rumburk), technika na místě CAS24 T 815, AZ 30 IFA, CAS32 T 813, VEA 1 Favorit a CAS24 Terrno…

Požár zcela zachvátil obývací pokoj bytu v sedmém patře domu č.p. 2804. Po příjezdu jednotek na místo už byl obývací pokoj zcela v plamenech, hořely i šaty a vstupní dveře do bytu a kouřem byla zcela naplněna chodba před bytem. Ihned byla nasazena přetlaková ventilace do vstupu objektu a jednotka HZS doplněna o velitele SDH prováděla průzkum, hašení požáru a odvětrávání. Po lokalizaci požáru byla druhá ventilace umístěna do vstupních dveří bytu na odvětrání a ochlazování místa požáru. Majitelka se snažila v první chvíli uhasit požár, ale oheň se rozšířil velmi rychle. Z těchto důvodů byla majitelka bytu předána do péče ZZS (tepelný šok, nadýchání zplodinami hoření), pro nezletilou dceru a psa si přijel otec majitelky. Příčina požáru je zatím v šetření, pravděpodobně se jednalo o závadu na elektrickém rozvodu. Během likvidace požáru byl zkontrolován i byt „za zdí“ požáru, kde bylo zjištěno, že se zeï natolik ohřála, že došlo k odpadnutí štukování po celé ploše a částečnému poškození kobercové krytiny znečištěnou vodou. Likvidace požáru trvala více jak dvě hodiny, během kterých bylo provedeno i vyklizení vyhořelé místnosti.