01.01.2011 – Požár domu Pod Strání, Varnsdorf

01.01.2011, 04:57 Požáry

SMS: 01.01. 01:17:49 POZAR, VYSKOVE BUDOVY, I.st. Decin, Varnsdorf, Pod Strani.

Když jsme se po Silvestrovském běhu odpoledne rozcházeli, padla i otázka, kdy se zase, resp. za jak dlouho se zase uvidíme. Že to bude hned po půlnoci na Nový rok si nikdo nepřipouštěl a přesvědčilo nás o tom až hlášení městské policie a vzápětí zvuk sirény, přicházející SMS a „plechové huby AMDS“ (systém vyhlášení poplachu telefonním hovorem).

Rodinný dům č. p.  439 se nachází v úzké, slepé uličce Pod Strání, která je špatně dostupná i v letním období. Proto hned při příjezdu došlo kvůli hromadám sněhu k poškození plotů a zároveň k poškození blatníku na městském Terrnu. Na místě již zasahovala jednotka HZS a postupně najížděly další sbory s technikou. Část techniky zůstala v ulici Pod Strání a příjezdové Štefánikově, zbytek se soustředil v ulici Moravská a k místu se dostával přes lávku pro pěší.

V době příjezdu jednotek byla plameny zasažena přední část objektu, plameny šlehaly z kotelny a přes dřevěný štít dosahovaly až ke střešní krytině. Zbytek objektu byl silně zakouřen. Na místě se vyskytovalo cca 10 osob romské národnosti a dva občané ze SRN. Během lokalizace požáru dorazila posádka RZS, která si převzala do péče celkem 3 osoby, jedno dítě s výronem kotníku, jedno dítě s nadýcháním splodinami hoření a starší paní, která byla přes svátky na propustce z nemocnice.

Jelikož byl dům dále neobyvatelný, bylo ve spolupráci s městskou policií, odborem sociálních služeb a zdravotnictví zajištěno pro zbývající obyvatele náhradní ubytování na sociálních ubytovnách Lounská a T. G. Masaryka.

Ohniska požáru v kotelně byla zlikvidována, objekt byl kompletně prohlédnut a za pomoci přetlakové ventilace odkouřen. Poté bylo vyházeno z kotelny cca 20 „metráků“ uhlí a rozebrané konstrukce (skříně, dělící desky apod.) a dům byl prohlédnut VPP. Poté byl předán PČR ke hlídání a zajištění a jednotky se vrátily zpět na základny. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících příslušníků.

Doufejme jen, že se nenaplní staré české přísloví: „Jak na Nový rok, tak po celý rok!“, což bychom  vzhledem k úsporným opatřením asi nebyli schopni zajistit :-)

Zásahu se zúčastnily jednotky:

  • HZS Varnsdorf
  • SDH Varnsdorf
  • SDH Rumburk
  • SDH Horní Podluží
  • SDH Dolní Podluží

[googleMap]map[/googleMap]