29. 3. 2006 – Varnsdorf, porada velitelů JSDH

07.04.2006, 08:00 Novinky

Ve středu odpoledne proběhla na sále naší hasičárny porada velitelů JSDH druhého okrsku („vršek“), pro „spodek“ byla porada už v pondělí…

„Vrškem“ v hasičské hantýrce nazýváme Šluknovský výběžek – druhou polovinu okresu Děčín. Porada s vedením HZS měla několik bodů:

– plán odborné přípravy členů JSDH na rok 2006,
– vyplnění a opravy Evidenčního listu jednotek,
– informace o dotacích a dotačních titulech,
– předání osvědčení o odborné způsobilosti (NDT) z loňského roku,
– diskuze.

Jelikož se nám podařilo zapůjčit z Městského úřadu dataprojektor (děkujeme), mohli jsme si většinu věcí prohlédnout v praxi, což je vždy úspěšnější.

Podobné porady by se měly konat podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Vzhledem k věcnosti a krátkosti porady byl splněn cíl a většina velitelů byla s akcí spokojena.