4. – 5. 3.2006 – Varnsdorf, spolupráce s PčR

03.04.2006, 08:00 Město

V noci ze soboty na neděli provedla Policie čR ve spolupráce s dalšími orgány kontrolu restauračních zařízení ve městě a v Horním Podluží…

Akce se kromě policejních složek zúčastnily i dva pracovníci Živnostenského úřadu z Varnsdorfu a pracovnice Odboru péče o dítě z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. I přes výzvu se akce bohužel nezúčastnili pracovníci odboru prevence HZS a tak byl přítomen pouze preventista města a zároveň velitel hasičů Jiří Sucharda. Nebudu se zabývat výsledky policejní kontroly, ale na přiložených fotkách vidíte, jak se v některých restauračních podnicích chovají macešsky k požární ochraně. Propadlé revize, prázdné hasicí přístroje a hlavně zatarasené únikové cesty byly jen zlomkem závad se kterými se kontrolní orgány za celý večer setkávali. Podobná akce proběhla ještě v noci z 24 na 25 března a dle vyjádření policie se budou do budoucna nepravidelně opakovat.