30. 3.2006 – Studánka, vodní laguna

02.04.2006, 08:00 Živly

Během rychlého tání se na mnoha místech v čR vytvořily rozsáhlé vodní laguny, které způsobovaly větší či menší problémy…

Ta na Studánce postupně prosakovala pod mezinárodní silnicí 1/9 do sklepa rodinného domku. Zatímco velitel HZS s velitelem JSDH prováděli průzkum možného odvodnění, bylo nasazeno čerpadlo PS 8 Honda a byla vyčerpána voda ze plné studny. Průzkumem bylo zjištěno, že se voda z laguny dá odčerpat pouze přes silnici, což je technicky nemožné (po uzavření hraničního přechodu Cínovec projíždí tímto úsekem cca 1700 nákladních vozidel denně), veškerá ostatní čerpání byla zhoršila situaci v jiných částech osady Studánka. Proto bylo přistoupeno k čerpání studny, ve kterém se bude muset pokračovat průběžně dále. Po vyčerpání studny byl zásah ukončen.