31. 3.2006 – Hřensko, velká voda

31.03.2006, 18:28 Živly

Na základě žádosti ředitele územního odboru Děčín HZS ÚK zapůjčily JSDH Rumburk a Varnsdorf do Hřenska elektrocentrály…

Po zaplavení přístupových cest přistoupila severočeská energetika z bezpečnostních důvodů k odpojení přívodu proudu, což znamenalo zastavení všech elelktrických čerpadel v obci. Proto byly posháněny a zapůjčeny všechny dostupné elektrocentrály k náhradě výpadku proudu a pokračování zmírnění následků velké vody. Stav hladiny se však bohužel stále zvyšuje a v současné době dosahuje více jak 8,5 metru! Přinášíme vám aktuální obrázky z místa, jak je po obědě pořídil velitel JSDH Rumburk Ruda Seidl mobilním telefonem, proto omluvte jejich sníženou kvalitu.