29. 3. 2006 – Varnsdorf, požár demolice

30.03.2006, 23:30 Požáry

Těsně po začátku zpráv na Nově se rozhoukaly ve městě sirény…

Zpráva od operačního důstojníka byla jasná – hoří objekt bývalé továrny v demolici u nákupního střediska Billa. Jednotka vyjela na místo s technikou CAS32 T813 (1+3), VEA1 Opel (1) a DA12 Avia (1+4). Zatímco strojník s CAS 32 T813 doplňoval cisternu HZS, část jednotky prováděla zásah pomocí automobilového žebříku AZ 30 IFA po střeše přilehlého objektu. Po sražení vrchních plamenů a následné lokalizaci požáru byl proud ponechán na místě a část jednotky prováděla průzkum dalších částí objektu, druhá část podle pokynů velitele zásahu strhávala dřevěné obložení stropu v ohnisku požáru. Při této činnosti byl jeden z hasičů zraněn na horním rtu, hřebíkem na jednom z odražených padajících prken, vzhledem k možnosti infekce byl odvezen do nemocnice na přeočkování proti tetanu a ošetření krvácejícího poranění. Po likvidaci požáru byla provedena kontrola celého objektu a jeho předání firmě, která provádí likvidaci objektu na dohlídání. Během zásahu byla z prostoru zasaženým požárem vyvezena a ochlazována svářecí souprava kyslík-acetylen jiné firmy, o jejímž umístění nebylo nikomu z přítomných nic známo! Příčinou požáru byla pravděpodobně nedbalost při řezání plamenem (vyřezávání nosníků osvětlení) – podle výpovědi svědků ukončena 9 hodin před požárem.
Zásahu se účastnily jednotky HZS Varnsdorf (CAS24 T815, CAS32 T815, AZ 30 IFA), JSDH Varnsdorf (CAS32 T813, VEA1 Opel, DA12 Avia), JSDH Rumburk (CAS24 Terrno, CAS32 T815), JSDH Dolní Podluží (CAS25K LIAZ101) a JSDH Horní Podluží (CAS32 speciál 11000 l T815, DA12 Avia).