8. 2.2006 Rumburk, strach ze sněhu

14.02.2006, 08:00 Živly

Na tomto zásahu se naše jednotka nepodílela, ale byla se na něj podívat cestou z Jiříkova…

Trafikantka nahlásila na operační středisko možný pád stropu v provozovně Tabák v centru Rumburku. Na místo vyjela rumburská jednotka, já s jejich velitelem jsme se jeli na místo ze zajímavosti podívat. Na místě jsme se setkali s ředitelem ÚO Děčín HZS ÚK JUDr. Otakarem Jirků a velitelem CPS Děčín Milanem Mandzákem, kteří právě projížděli kolem a šli si také zásah prohlédnout. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o prohnutí a následný pád zcela promočené sádrokartonové dlaždice. Pod nimi byl zjištěn promočený původní strop, na kterém byly viditelné stopy po dlouhodobém zatékáním. Hasiči provedli částečné odklizení sněhu v místech, kde zatékalo a zjistili několik malých a jeden velký otvor ve střešním plášti (IPA). Vlivem oblevy, došlo k rychlému rozpuštění sněhu na střeše a následnému většímu zatečení. V souvislosti s tím, že pod místem zatékání se nachází elektrorozvodná skříň, byla majitelce trafiky doporučená rychlá, alespoň provizorní oprava.