16. 12. 2005 – Varnsdorf, požár obytného domu

08.01.2006, 22:45 Požáry

Na žádost operačního střediska vyjela jednotka SDH na požár činžovního domu v ulici Národní pod Penny marketem,

kde byly v přízemí vidět plameny a obyvatelé nahlásili požár. Jednotka SDH Varnsdorf vyjela s CAS 32 T 813 8×8 (1+4), VEA 1 Opel (1) s přetlakovým ventilátorem. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár elektrického rozvaděče a okolí pod schodištěm do prvního nadzemního podlaží. V době příjezdu byla na místě zásahu již jednotka HZS, která se snažila lokalizovat požár a dostat se za pomocí dýchací techniky do prvního patra, kde byli uvězněni nájemníci. Jednotka SDH nasadila do vstupní části – vchodu – přetlakový ventilátor, další členové jednotky odpojili pomocí „žehličky“ přívod elektrické energie (vyjmuli nožové pojistky) a za pomoci nastavovacího Al žebříku uklidňovali v okně nájemníky s tím, že pokud by se jednotka HZS včas nedostala do bytu, byla by provedena evakuace obyvatel s malými dětmi po tomto žebříku. Po lokalizaci požáru se jednotkám podařilo dostat do prvního patra a podkroví, kde otevřeli veškeré okna a vikýře a provedli odvětrání. Po odvětrání schodiště byla za pomoci evakuačních roušek vyvedeni všichni dospělí včetně dětí. Na místo se dostavil vozidlem RZS lékař, který ošetřil 1 dospělou osobu a dvě děti, zároveň i drobnou povrchovou řeznou ránu na dlani levé ruky velitele JSDH Varnsdorf. Po likvidaci požáru za pomoci proudu „C“ a vysokotlakého proudu byl celý objekt prohlédnut a předán majiteli objektu. Poté se jednotka v 03:44 hod. vrátila zpět na základnu. Technika v pořádku, zranění velitele JSDH popsáno ve zprávě. Vozidla ve výjezdu v 04:06 hod.

Negativní jevy při zásahu:

vzhledem k tomu, že stále není zapojena siréna na objektu zbrojnice do systému CAS 100, zbývající sirény byly díky povětrnostním vlivům špatně slyšet, proto byla u zásahu malá účast hasičů